กรมเจ้าท่า

รมช.คมนาคม เปิดงานวันทางทะเลโลก ประจำปี 2566

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดงานวันทางทะเลโลก ประจำปี 2566 ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การรับรองอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ “MARPOL at 50 – Our commitment goes on” กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ในฐานะหน่วยงานหลักภายใต้คณะอนุกรรมการจัดงานวันทางทะเลโลกที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดงานวันทางทะเลโลก ประจำปี...

เจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 คุมเข้มความปลอดภัยทางน้ำสูงสุด ระดมเจ้าหน้าที่ตรวจอุปกรณ์เรือ ใบอนุญาต พร้อมรองรับการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย พร้อมปฏิบัติภารกิจด้านความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำย้ำอุปกรณ์ความปลอดภัยต้องมีความพร้อมใช้งานและเพียงพอ คุมเข้มการบรรทุกผู้โดยสารให้ตามใบอนุญาตเดินเรือ ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินเรือ มุ่งลดอุบัติเหตุทางน้ำ สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว กรมเจ้าท่า โดย สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 (สงขลา) มีพื้นที่ขอบเขต และหน้าที่ในการกำกับดูแล รับผิดชอบครอบคลุม จังหวัดสงขลา, จังหวัดปัตตานี, จังหวัดสุราษฎร์ธานี, จังหวัดชุมพร,...

เจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก คุมเข้มมาตรฐานบริการระบบโลจิสติกส์ทางน้ำรับลงทุน-ท่องเที่ยว

เจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 เปิดแผนเชิงรุก 4 ภารกิจ เข้มข้นยกระดับความปลอดภัยทางน้ำ พัฒนาศักยภาพ การขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม และการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้สอดรับกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภาคตะวันออก ควบคู่กับการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่น เพื่อจัดระเบียบระบบการเดินเรือและให้บริการท่องเที่ยวทางน้ำให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานสากล สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว กรมเจ้าท่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 (ชลบุรี) (จภ.6) มีภารกิจเป้าหมายของ...

กรมเจ้าท่า ประสานพลัง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน ปราบปรามในทุกมิติ

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 นายกริชเพชร ชัยช่วย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ในการสืบสวน สอบสวน และป้องกันปราบปรามอาชญากรรมระหว่าง กรมเจ้าท่า กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีพลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เป็นผู้ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมวิสูตรสาครดิษฐ์ ชั้น...

เปิดใจ “กรมเจ้าท่า”- “ทนายเดชา” จี้ต้องเขียนให้ชัด ผู้เชี่ยวชาญด้านเรือเปิดจีพีเอสหักล้างโซเชียล

เปิดใจ “กรมเจ้าท่า” คนรวยมีเรือ - เมาแล้วขับ ข้อกม.ไปไม่ถึงจะแก้อย่างไร “ทนายเดชา” จี้ต้องเขียนให้ชัด ผู้เชี่ยวชาญด้านเรือเปิดจีพีเอสหักล้างโซเชียล รายการโหนกระแสวันที่ 7 มี.ค. 65 ดำเนินรายการโดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด...