กรมสารนิเทศ

สยามพิวรรธน์ ร่วมกับ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จัดงาน “APEC 2022 Thailand : Showcase at ICONSIAM”

มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมให้คนไทยภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC 2022 ระหว่างวันที่ 9 – 20 พ.ย. 2565 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม ในโอกาสที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia Pacific Economic Cooperation...