กรมทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดงานประชุมวิชาการด้านน้ำบาดาลแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดงานประชุมวิชาการด้านน้ำบาดาลแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ในหัวข้อ “น้ำบาดาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2566 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ 20 กันยายน 2566 - โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ...

“SN Group” เปิดเวทีระดมสมองปูเส้นทางพัฒนาทรัพยากรน้ำยั่งยืน

ดึงเยาวชนแข่ง Board Game Water Journey ปั้นผู้นำทางความคิดอนุรักษ์น้ำ SN Group จับมือคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เปิดเวที “Water Journey” ระดมความเห็น Net Zero Water กับเส้นทางบริหารจัดการน้ำภายใต้นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อลดการใช้น้ำและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สร้างการตระหนักรู้ให้เยาวชนผ่านบอร์ดเกมสื่อการสอนยุคใหม่...

ภาครัฐ เอกชน ผนึกความร่วมมือ จัดงาน Thai Water Expo 2022

งานแสดงเทคโนโลยีด้านการจัดการน้ำและน้ำเสีย ปักหมุดยกระดับการบริหารจัดการน้ำสู่ความยั่งยืน กรมทรัพยากรน้ำ – วิศวฯ จุฬาฯ– อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดงาน Thai Water Expo 2022 (THW) งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีการจัดการน้ำและน้ำเสียงานเดียวในประเทศไทย ชูแนวคิดบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการจัดการน้ำสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรุงเทพฯ-จากประเด็นปัญหาการขาดแคลนน้ำที่กลายเป็นวาระสำคัญที่ทุกประเทศทั่วโลกมุ่งร่วมกันแก้ไขปัญหา ด้วยความสำคัญดังกล่าว กรมทรัพยากรน้ำ...