กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก จัดแข่งขัน “สุดยอดนายช่างขนส่ง” สร้างความเชื่อมั่น ปชช. ในการตรวจสภาพรถ

กรมการขนส่งทางบก เปิดงานกิจกรรมการแข่งขัน “สุดยอดนายช่างขนส่ง ครั้งที่ 1” ภายใต้โครงการนายช่างตรวจสภาพรถต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. 2566 สร้างความเชื่อมั่นประชาชนในการตรวจสภาพรถโดยกรมการขนส่งทางบกมีความถูกต้อง ได้มาตรฐาน มั่นคงแข็งแรงและมีความปลอดภัย วันนี้ (26 สิงหาคม 2566 ) เวลา 10.00 น....