กฟผ.

กฟผ. – คณะวิทยาศาสตร์ มศว จัดประกวดผลงานนักเรียน หลักสูตรสะเต็มกำลังสอง  (STEM²)

 กฟผ. - คณะวิทยาศาสตร์ มศว จัดประกวดผลงานนักเรียน หลักสูตรสะเต็มกำลังสอง  (STEM²) ถ้าพรุ่งนี้...ไม่มีไฟฟ้า การพูดเชิงสร้างสรรค์ ElectricTalk หัวข้อ “เราจะมีพลังงานไฟฟ้าใช้อย่างยั่งยืนได้อย่างไร” กรุงเทพฯ – 10 เมษายน 2566 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ...