กนอ.

กนอ. ผนึกกำลัง บี.กริม เพาเวอร์ และ จีพีเอสซี ปั้นระบบสาธารณูปโภคอัจฉริยะ ใน “นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค”

กนอ. ผนึกกำลัง บี.กริม เพาเวอร์ และ จีพีเอสซี ปั้นระบบสาธารณูปโภคอัจฉริยะ ใน “นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค” เสริมสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ทันสมัยในพื้นที่ EEC มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมกับ บี.กริม เพาเวอร์ และ จีพีเอสซี...