“อินเดีย” ประกาศฟรีวีซ่า e-tourist visa นักท่องเที่ยวไทย 1 กรกฎาคมนี้

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.67  สถานเอกอัครราชทูตอินเดีย กรุงเทพฯ ประเทศไทย โพสต์ข้อความระบุว่า “ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2024 รัฐบาลอินเดียจะมอบวีซ่าท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ 30 วันโดยมีการเข้าแบบเดี่ยว/คู่โดยเป็นการขอบคุณสําหรับชาวไทย คนไทยจําเป็นต้องยื่นขอวีซ่า e-Tourist เพื่อเยี่ยมชมอินเดียผ่าน portal ภายใต้การจัดทําใหม่นี้ วีซ่า e-Tourist จะออกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมวีซ่าใด ๆ  การดําเนินการนี้จะมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 6 เดือน จนถึง 31 ธันวาคม 2024 หรือจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม”

ขอบคุณ เพจ India in Thailand (Embassy of India, Bangkok) 

About Author