“อธิบดีภาสกร” เปิดกิจกรรม DIPROM Green fair 2024 งานแฟร์สีเขียวของคนรักษ์โลก

กรุงเทพฯ 25 มิถุนายน 2567 – นายภาสกร ชัยรัตน์ (คนที่ 4 จากซ้าย) อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม “DIPROM Green fair 2024 : งานแฟร์สีเขียวของคนรักษ์โลก” เพื่อสร้างช่องทางและโอกาสในการจำหน่ายสินค้า การทดสอบตลาด รวมถึงสร้างการรับรู้ในตราสินค้าและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรักษ์โลกให้กับผู้ประกอบการ SME ให้เกิดความตระหนักและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการผลิตไปสู่การผลิตที่ยั่งยืน อีกทั้งเพื่อแสดงผลงานและศักยภาพของผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาและสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภายในงานได้คัดสรรสินค้าที่รักษ์โลก รวมถึงการรณรงค์และเน้นการใช้ภาชนะใส่อาหารและบรรจุภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ ถุงกระดาษ ถุงผ้า แก้วกระดาษ หรือ การนำภาชนะมาใส่เอง เพื่อนำมาเป็นส่วนลดราคา พร้อมลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ควบคู่กัน โดยมีร้านค้ารวมจำนวนกว่า 90 บูธ และมีกลุ่มคลัสเตอร์ที่ได้รับการพัฒนาจากดีพร้อม ได้แก่ กลุ่มอาหารแปรรูป งานหัตถกรรม เครื่องสำอาง ผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารพร้อมทานนานาชนิด เป็นต้น
ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เมื่อเร็ว ๆ นี้

เรียงจากซ้ายไปขวา

  • คนที่ 1 นายมนตรี​ วงศ์มั่นกิจการ​ ผู้อำนวยการกองโลจิสติกส์
  • คนที่ 2 นายวุฒิชัย ประชาพร ผู้อำนวยการกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม
  • คนที่ 3 นายวัชรุน จุ้ยจำลอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  • คนที่ 4 นายภาสกร ชัยรัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  • คนที่ 5 นางสาวประเทือง พฤกษาพิทักษ์กุล เลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  • คนที่ 6 นายจักรพันธ์ เด่นดวงบริพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

About Author