เปิดนโยบาย 55จังหวัดเมืองน่าท่องเที่ยว


นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบาย ผู้ว่าราชการจังหวัด 55 จังหวัด เมืองน่าเที่ยว เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 15.00-15.30 น. ตึกสันติไมตรี(หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล กทม.

นายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) เป็นประธานมอบนโยบายเพิ่มศักยภาพ 55 จังหวัด เมืองน่าเที่ยว กับ ผู้ว่าราชการจังหวัด 55 จังหวัดเมืองน่าเที่ยว และผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงครึ่งหลังปี 2567 โดยมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายเสริมศักดิ์ พงษ์พาพิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมมอบนโยบาย ณ ตึกสันติไมตรี(หลังนอก)ทำเนียบรัฐบาล กทม.

มีรายละเอียด สรุปได้ 9 ประเด็น ดังนี้

 1. การพัฒนาการเดินทาง
  ขอให้ทุกจังหวัดพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ระบบขนส่ง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และเพิ่มความสะดวกสบายปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว
 2. การเชื่อมต่อต่าง ๆ
  การเชื่อมต่อสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว เช่น Direct flight วันนี้เราต้องมีการจัดเตรียมความพร้อมมากยิ่งขึ้น ขอให้มีการทำ partnership กับภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น touragent บริษัท credit card สายการบิน เครือข่ายโรงแรมต่าง ๆ และร้านอาหาร ให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประสบการณ์การเดินทางอีกด้วย
 3. การส่งเสริมและการประชาสัมพันธ์
  ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด จัดทำแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเมืองรองหรือเมืองน่าเที่ยว อย่างเข้มข้น แบ่งตามกลุ่มนักเดินทาง โดยการทำเป็นCustomer journey ให้ชัดว่าแต่ละกลุ่มจะทำการตลาดอย่างไร เช่น กลุ่มสายมู กลุ่มlGBTQ กลุ่มfestival สายรถไฟหรือตามลักษณะของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม ทั้งสำหรับกลุ่มในประเทศ ในระดับสากล ใช้สื่อสารสังคมออนไลน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 4. การสนับสนุนท้องถิ่น
  ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปรับนโยบายเพื่อสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่น เช่น การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี การสนับสนุนทางด้านการเงิน และการจัดฝึกอบรมเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการ เป็นต้น
 5. การส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
  ขอให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่รักษาสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการให้การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว เช่น กลุ่มการท่องเที่ยวตลาดน้ำ หรือสวนสาธารณะ เป็นต้น
 6. การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่
  ขอให้สำรวจและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ หรือมุมมองใหม่ ที่มีศักยภาพในจังหวัดของท่าน เพื่อการเพิ่มทางเลือกให้มีความหลากหลายแก่นักท่องเที่ยว
 7. การปรับปรุงรักษาระดับระบบรักษาความปลอดภัย
  ขอให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้พวกเขารู้สึกปลอดภัย และมั่นใจในการเดินทางมาเยือน
 8. การผลักดันบางจังหวัดที่มีศักยภาพให้เป็นมรดกโลก ซึ่งสามารถนำไปสู่การยกระดับในบางจังหวัดของเราที่มีศักยภาพ ให้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก เพื่อเป็นการผลักดันการท่องเที่ยวและสร้างชื่อเสียงในระดับสากล ต่อไป
  ขอให้ทุกจังหวัดที่มีศักยภาพในการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจัดทำแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งวัฒนธรรมและธรรมชาติ สำรวจและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งวัฒนธรรมและธรรมชาติที่มีศักยภาพ เพื่อจัดทำเอกสารเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกต่อไป
 9. การปรับปรุงกระบวนการทำงาน ต้องมีการตั้ง KPI ที่ชัดเจน
  ขอให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐบาล ภาคประชาชน และภาคเอกชน กำหนดKPI เพื่อทำงานให้ได้ผลประโยชน์สูงสุด

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกคน ทุกภาคส่วน การส่งเสริมเมืองน่าเที่ยวของประเทศไทยจะเจริญเติบโตและมีความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป

About Author