เปิดประมูล “สุนัขทหาร” ไม่ผ่านเกณฑ์ 6 กรกฎาคมนี้

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เพจ  ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก  โพสต์ข้อความระบุว่า ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก  จัดการประมูลสุนัขที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 66 ตัว  3 สายพันธุ์ ลาบราดอร์ , เยอรมันเชฟเพิร์ด และ มาลีนอยส์  วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567 เวลา 08:00 น.  ณ ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

เอกสารที่ใช้ในการประมูล

กรณีบุคคลธรรมดา

– สำเนาบัตรประชาชน

– ภาพถ่ายสถานที่ที่จะนำสุนัขไปเลี้ยงดู

กรณีนิติบุคคล

– สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือรับรองจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

– ภาพถ่ายสถานที่ที่จะนำสุนัขไปเลี้ยงดู

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เพจ ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก

ขอบคุณ เพจ  ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก

About Author