ช่องวัน31 จับมือ ททท. ส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่อีสาน ตามรอยพญานาคผ่านละคร “พนมนาคา”

ช่องวัน31 จับมือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่อีสาน กับโครงการตามรอยพญานาค “ศรัทธานำทาง เส้นทางนำเที่ยว” ต่อยอด Soft Power ผ่านละคร

ช่องวัน 31 จับมือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผลักดันการท่องเที่ยว และ วัฒนธรรมประเพณีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงเทศกาลออกพรรษา สร้างจุดเด่นทางด้าน Soft Power ภายใต้โครงการ “ศรัทธานำทาง เส้นทางนำเที่ยว” ตามรอยพญานาคผ่านละคร “พนมนาคา”

คุณถกลเกียรติ วีรวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท เดอะวัน เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด(มหาชน) ได้เปิดเผยว่า “ ที่ผ่านมาละครช่องวันมีสอดแทรกเรื่องประเพณี วิถีชีวิตของคนลงมาในละครเสมอมา และครั้งนี้ละครพนมนาคาเป็นอีก 1 เรื่องที่สะท้อนเรื่องประเพณีและพญานาคที่อยู่คู่คนไทยออกมาผ่านละครโดยจากความร่วมมือ ในครั้งนี้เราขอขอบคุณ ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่เล็งเห็นคุณค่าของละคร ที่สามารถนำมาต่อยอดในการสร้าง Soft Power ของไทย เพื่อผลักดันการท่องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงวิถีชุมชนของไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลออกพรรษา ซึ่งถือเป็นเทศกาลใหญ่ในภาคอีสาน

ทั้งนี้การที่ช่องวัน31 เป็นสื่อที่ครอบคลุมไปทั่วประเทศ เราคาดหวังการร่วมมือในครั้งนี้นอกเหนือจากจะช่วยเรื่องการท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้ว จะช่วยกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจในประเทศ สร้างรายได้ให้กับชุมชนของท้องถิ่นให้เพิ่มมากขึ้น และเมื่อละครเริ่มดูได้ อีก 10 ประเทศ ของ Southeast Asia ผ่านทาง Netflix แล้ว ละครจะเป็น Soft Power ของไทยที่ช่วยส่งเสริมความเป็นไทยให้มากขึ้น

ทางด้าน คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้กล่าวว่า สำหรับในโอกาสนี้ทาง ททท ได้มีการร่วมมือกันกับช่องวัน 31 ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะทาง ททท เองนั้นก็รับสนองนโยบายขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจจากทางรัฐบาล ภายใต้โครงการ Soft Power มุ่งผลักดันแนวทางส่งเสริมการตลาด 5 F ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ Film ถือเป็นร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เชื่อมโยงเรื่องราวความเชื่อ ความศรัทธา ผ่านมิติแห่งความบันเทิง จะกระตุ้นให้นักท่องเที่ยว เกิดความสนใจและเดินทางมาท่องเที่ยวตามรอยละคร สร้างรายได้หนุนเวียนในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นอกจากนี้ เราได้ใช้จุดแข็ง จุดขายในพื้นที่เส้นทางท่องเที่ยวสายมู และสายศรัทธา นำเสนอเรื่องราวความเชื่อ เกี่ยวกับพญานาค ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชูอัตลักษณ์และวิถีชีวิตท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยว ซึ่งทาง ทางช่อง One31 ได้มีการออกอากาศละครพนมนาคา และละครกำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ จะสามารถสร้างกระแสให้กลุ่มแฟนคลับละคร ออกเดินทางท่องเที่ยว ตามรอยละคร ไปสัมผัสยังสถานที่ต่าง ๆ ในภาคอีสาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับพญานาค ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง นครพนม มุกดาหาร หนองคาย บึงกาฬ ที่มีสถานที่ท่องเที่ยว โดดเด่น น่าสนใจ เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

อีกทั้งในช่วงเวลาที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบให้นาค เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติประเภทสัตว์ในตำนาน ซึ่งเป็นการประกาศในเชิงสัญลักษณ์ เพื่อสร้างให้เกิดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของชาติ ที่เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ ดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในรูปแบบ “ศรัทธานำทาง เส้นทางนำเที่ยว

สุดท้ายนี้คุณถกลเกียรติ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า โครงการ ตามรอยพญานาค "ศรัทธานำทาง เส้นทางนำเที่ยว คงจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นอย่างดี ทั้งนี้ช่องวัน 31 ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการนำเสนอ Soft Power ที่น่าสนใจผ่านทางละคร เพื่อต่อยอดทางการท่องเที่ยว รวมไปถึงการสร้างการรับรู้วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย ออกไปสู่สายตาคนทั่วโลกให้ได้ต่อไปในอนาคตให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ”

About Author