กปภ. เตรียมรับมือฝนตกหนัก เฝ้าระวังระบบผลิตน้ำประปาไม่ให้กระทบประชาชน

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) รับมือฝนตกหนักเตรียมพร้อมระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาไม่ให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่สถานีผลิตน้ำเพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้เป็นปกติและต่อเนื่อง

นายจักรพงศ์ คำจันทร์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 15 – 18 ก.ย. 66 ร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จึงกำชับ กปภ.สาขาทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมระบบการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาเพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้เป็นปกติและต่อเนื่อง เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทั้งปริมาณและคุณภาพของแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาและป้องกันไม่ให้น้ำท่วมในพื้นที่สถานีผลิตน้ำพร้อมให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน รวมทั้งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันสระพักน้ำดิบและสระกักเก็บน้ำดิบ เพื่อให้สามารถรองรับกรณีฝนตกหนักหรือน้ำไหลเข้าเป็นปริมาณมาก ตลอดจนเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยธรรมชาติ หรือภัยพิบัติต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนสามารถอุปโภคบริโภคน้ำประปา สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ.พร้อมให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนโดยบูรณาการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน จัดเตรียมบุคลากร รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการน้ำประปาสามารถติดต่อได้ที่ กปภ.สาขาที่ใช้บริการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง

About Author