ผลงาน “หนึ่งเดียวกัน” คว้า “รางวัลช้างเผือก” ไปครอง “การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก” ครั้งที่ 12

“การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก” ครั้งที่ 12 หัวข้อ “รักโลก”  ผลงาน “ หนึ่งเดียวกัน” คว้า “รางวัลช้างเผือก” ไปครอง

นิทรรศการ “ศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่ 12” ภายใต้หัวข้อ “รักโลก” ที่จัดโดยบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัด (มหาชน) ล่าสุดคณะกรรมการตัดสิน 9 ท่าน ประกอบด้วย  คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี , ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พิษณุศุภนิมิตร,ศาสตราจารย์เกียรติคุณถาวร โกอุดมวิทย์, ศาสตราจารย์ดร. อภินันท์โปษยานนท์ , คุณนิติกร กรัยวิเชียรรองศาสตราจารย์ดร.ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์ , คุณกิตติภรณ์ ชาลีจันทร์ , คุณวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ และ คุณลำพู กันเสนาะการประกวดครั้งนี้ มีผู้ร่วมส่งผลงานทั้งหมด 270 ท่าน จำนวนผลงานรวม 327 ชิ้น และผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 57 ชิ้นงาน

โดยผลงานที่ได้รับรางวัลช้างเผือก ได้แก่ “หนึ่งเดียวกัน”  โดย คุณจรัญ พานอ่อนตารับเงินรางวัล 1,000,000 บาท รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “ลูกรักโลก” โดยคุณบุญ มีแสงขำ รับเงินรางวัล 500,000 บาท โดยในปีนี้ ได้เพิ่มรางวัลพิเศษ คือ รางวัลคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี  ได้แก่ “โลกคือความหลากหลาย” โดยคุณสุรพันธ์ ขวัญแสนสุขรับเงินรางวัล 400,000 บาท รางวัล CEO AWARD ได้แก่ “ด้วยมือเรา” โดย นางสาวนารา วิบูลย์สันติพงศ์ รับเงินรางวัล 250,000 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลรองชนะเลิศ 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท ประกอบด้วย คุณพิพัฒน์ จันทร์ทิพย์  คุณเพชราพร โสภาพ คุณลดากร พวงบุบผา คุณวีระพงศ์ แสนสมพร คุณอนันต์ยศ จันทร์นวลและรางวัลชมเชยอีก 12 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น  4,350,000 บาท 

คุณนิติกร กรัยวิเชียร ผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม บริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการตัดสินกล่าวว่าการประกวดศิลปกรรมช้างเผือกเกิดจากความตั้งใจอันดีของบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัด (มหาชน)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฟ้นหาศิลปินไทยรุ่นใหม่ที่มีทักษะความสามารถทางศิลปะอันโดดเด่นในการสร้างสรรค์ศิลปะแบบเหมือนจริง (Realistic) และศิลปะรูปลักษณ์ (Figurative Art) โดยยึดถือความเหมือนจริงเป็นแก่นสำคัญเพื่อให้ผลงานศิลปะเหล่านี้เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่สำคัญในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านศิลปะร่วมสมัยให้ขยายไปสู่การรับรู้ของสังคมในวงกว้างการดำเนินการประกวดศิลปกรรมช้างเผือกเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปีพ.. 2554 และดำเนินงานต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นประจำทุกปีโดยในปีพ.. 2566 นับเป็นการจัดการประกวดครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อรักโลกเพื่อให้ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้แสดงฝีมือและความคิดสร้างสรรค์โดยตีความจากโจทย์  ที่กำหนดให้ซึ่งศิลปินที่เข้าร่วมประกวดแต่ละคนก็ต่างสร้างสรรค์ผลงานที่น่าสนใจในรูปแบบและแนวทางที่แตกต่างได้อย่างน่าประทับใจและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พิษณุศุภนิมิตร คณะกรรมการตัดสิน กล่าวว่า ปีนี้รู้สึกตื่นเต้นมากครับที่ได้เห็นผลงานทั้งหมดเพราะศิลปินมีความตั้งใจมากๆส่งผลงานมาจำนวน 327 ชิ้นสำหรับหัวข้อรักโลกผมว่าง่ายสำหรับศิลปินที่ใช้จินตนาการสร้างสรรค์ทำให้ศิลปินส่งผลงานเป็นจำนวนมากสำหรับเกณฑ์การตัดสินคือหลักๆเป็นเรื่องของความคิดทักษะคือสิ่งที่สนับสนุนความคิดรางวัลช้างเผือกเราต้องการสไตล์ Figurative และ Realistic ซึ่งใช้ฝีมืออย่างเดียวไม่พอต้องมีความคิดด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ได้รางวัลช้างเผือกและรางวัลอื่นๆทุกคนมีแนวความคิดเป็นของตัวเองซึ่งเป็นสิ่งสำคัญรางวัลช้างเผือกในครั้งนี้เป็นผลงานที่ดีที่สุดกรรมการให้คะแนนเป็นเอกฉันท์เพราะงานของเค้าบอกความคิดเรื่องของโลกได้อย่างชัดเจนว่าโลกนี้มีความหลากหลายซึ่งทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ประกอบด้วยมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องทุกอย่างงานของเค้าจึงใช้คนจำนวนมาก ๆ มารวมตัวกันเป็นรูปทรงต่าง ๆ เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากที่สุดในผลงานที่เราคัดเลือก” 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณถาวร โกอุดมวิทย์ คณะกรรมการตัดสินกล่าวว่า ในฐานะที่ผมเป็นศิลปินและกรรมการตัดสินโครงการนี้ถือเป็นโครงการที่น่ายกย่องจากดำริของคุณฐาปนที่ต้องการสนับสนุนศิลปินที่ทำงานในลักษณะเสมือนจริง Figurative และ Realistic เป็นการสนับสนุนทั้งทักษะในเชิงฝีมือและเชิงความคิดสำหรับหัวข้อปีนี้รักโลกเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างอิสระทำให้ศิลปินส่งผลงานมาเป็นจำนวนมากในเรื่องเกณฑ์การตัดสินเราดูในเชิงความคิดและความสอดคล้องกับหัวข้อที่เรากำหนดทักษะฝีมือการนำเสนอ  โดยผลงานที่ได้รับรางวัลช้างเผือกเราเห็นผลงานโดดเด่นมาตั้งแต่รอบแรกภาพที่เค้าส่งมาทางออนไลน์เมื่อได้เห็นงานจริงเรารู้สึกประทับใจเค้าสามารถใช้ตัว Figure มาสอดประสานร้อยเรียงให้เป็นเรื่องราวสะท้อนให้เห็นสภาวะของโลกไปสู่มิติตามจินตนาการตามวัตถุประสงค์นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือกถือว่าเป็นนิทรรศการที่ค่อนข้างสำคัญในวงการศิลปะโดยเฉพาะกับศิลปินรุ่นใหม่ๆที่มีความหลากหลายและมีความสามารถอยากให้ติดตามชมนิทรรศการในครั้งนึ้ครับ

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 12 จัดแสดงผลงาน “รักโลก” ณ ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2566 โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานแสดง และพระราชทานรางวัล ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2566