สายมู ที่ไป “หาดใหญ่” ห้ามพลาด

ใครที่เป็นสายมูชอบเดินทางท่องเที่ยว ต้องฟังทางนี้ เพราะอาจารย์เป็นหนึ่ง ขอแนะนำสถานที่ขอพรสำหรับใครที่จะเดินทางไปเที่ยวโดยเฉพาะที่หาดใหญ่ บอกเลยว่าห้ามพลาด ใครที่เดินทางไปเที่ย ต้องแวะไปให้ได้เลยทีเดียวจ้า

ศาลท้าวมหาพรหมหรือพระพรหมสี 4 หน้า

ขอเรื่องการตั้งตัวการงานประสบความสำเร็จดังใจหวัง

ผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรการงาน การเงิน สุขภาพ และโซคลาก ที่สำคัญจะมาขอพร เรื่องการตั้งตัวให้ประกอบกิจการงานประสบความสำเร็จดังใจหวัง หรือใครที่บนบานศาลกล่าวแล้วลืมก็จะมาแก้บนกับองค์ท้าวมหาพรหมและเป็นอีกจุดสังเกต จะมีรูปปั้นช้างอยู่บริเวณรอบองค์ท้าวมหาพรม เชื่อกันว่าเมื่อขอพรสำเร็จตามคำขอจะนำรูปปั้นช้างมาถวาย ช้างเป็นการสัญลักษณ์ของสติปัญญา ความฉลาดหลักแหลม และโซคลาภวาสนาศาล ท้าวมหาพรหมตั้งอยู่บนยอดเขาชุมสัก ภายในสวนสารารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

พระพุทธมงคลมหาราช

ขอพรเสริมความมงคลธุรกิจการค้าสำเร็จ

ผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพร ความสำเร็จเรื่องของธุรกิจการค้าและเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว ซึ่งพระพุทธมงคลมหาราชเป็นพระพุทธรูปประจำเมืองหาดใหญ่ ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นพระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ยืนตระหง่านประทานความเมตตาแก่ผู้มาสักการะขอพรความเป็นสิริมงคลกับชีวิต พระพุทธมงคลมหาราช ตั้งอยู่ภายในบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่