อินโน แบรนด์ ร่วมสนับสนุนการจัดงาน MELLOW POP Showcase 2023

ธนัท อึ้งล่ำซำ CEO บริษัท อินโน แบรนด์ จำกัด ได้เป็นผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน MELLOW POP Showcase 2023 จัดที่ MBK Center ทางบริษัทฯ หวังจะเป็นส่วนหนึ่งให้เกิด Soft Power ผลักดันให้เยาวชนไทยได้มีเวทีกล้าคิด กล้าแสดงออก ร้อง เล่น เต้น ไปสู่ระดับโลก อีกทั้งจะทำให้วงการสมุนไพรไทย เป็นที่ยอมรับ ในวงกว้างมากยิ่งขึ้นไป รองรับการเติบโตของตลาดใหม่

ทั้งนี้ นายผาติยุทธ ใจสว่าง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่และ กุ้ง ศรุดา รับมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ของอินโน ร่วมถึงผู้เข้าร่วมงานศิลปินนักร้อง และเหล่าแฟนคลับ ก็ได้รับผลิตภัณฑ์อินโน เช่นกัน

คุณธนัท เฮียสี่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน เยาวชนไทย และสมุนไพรไทย ให้เป็น Soft Power ของประเทศไทยสามารถเข้าไปติดตามกิจกรรม ตลอดเดือน พฤษภาคม 2566 ได้ในเพจ INNO BRAND