อาลัย “คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี” ภรรยาเจ้าสัวเบียร์ช้าง

วันที่ 17 มี.ค. 2566  ขอแสดงความเสียใจกับ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ภรรยาของ เจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี เสียชีวิต เมื่อเวลา 01.24 น. ที่ผ่านมา  โดยตั้งสวดพระอภิธรรม ที่ศาลากวีนิรมิต วัดเทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทร์.

คุณหญิงวรรณา เป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มบริษัททีซีซี เป็นหนึ่งในเครือธุรกิจชั้นนำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและมีประสบการณ์ในการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มายาวนานกว่า 50 ปี  ซึ่งปัจจุบัน คุณหญิงวรรณา ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) และตำแหน่งสำคัญในคณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มบริษัททีซีซี

โดย คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี และ เจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี มีบุตร-ธิดา ด้วยกัน 5 คน ได้แก่ 

  • นาง อาทินันท์ พีชานนท์ รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอาคเนย์
  • นาง วัลลภา ไตรโสรัส กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิรด์ จำกัด
  • นาย ฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
  • นาง ฐาปนี เตชะเจริญวิกุล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
  • นาย ปณต สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ บริษัท แผ่นดินทองพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

You may have missed