กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เร่งเครื่องผลักดัน SMEs ไทยสู่ตลาดโลก เพิ่มพันธมิตร ขยายกิจกรรมใหม่

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) และธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (ttb) ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) “ความร่วมมือในการส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการไทย” ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ความร่วมมือดังกล่าวมุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นเป้าหมายร่วมกันของทั้งสองฝ่ายให้มีความเข้มแข็ง และก้าวไปสู่การเป็น “ผู้ประกอบการยุคใหม่” ที่มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศอย่างยั่งยืนและมั่นคง ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งความความมุ่งมั่นในการผลักดันผู้ประกอบการ SMEs ไทยให้สามารถก้าวสู่ตลาดโลกได้อย่างแท้จริง

นอกจากความร่วมมือกับภาคสถาบันการเงินในครั้งนี้ ปัจจุบันกรมฯ มีโครงการหลักอย่าง SMEs Pro-active ที่มุ่งส่งเสริมการส่งออกของผู้ประกอบการ SMEs ด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในวงเงินสูงสุดถึง 200,000 บาทต่อครั้ง สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมขยายตลาดต่างประเทศในหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมงานแฟร์ในต่างประเทศ, การเข้าร่วม Virtual Exhibition, กิจกรรมจับคู่ธุรกิจในต่างประเทศ (Business Matching) รวมไปถึงกิจกรรมล่าสุดที่โครงการฯ เร่งผลักดัน ได้แก่ การขายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ (B2B) ชั้นนำระดับโลกอย่าง Alibaba เป็นต้น
ขณะนี้โครงการ SMEs Pro-active อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครสำหรับรอบการพิจารณาที่ 2/2566 จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2566 เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนดจัดขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2566 – กันยายน 2567 ซึ่งผู้ประกอบการ SMEs ที่มีความพร้อมในการส่งออก แต่ยังต้องการแรงสนับสนุนด้านการเงิน สามารถขอรับการสนับสนุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://smesproactive.ditp.go.th/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-507-7783 หรือ 02-507-7786

You may have missed