อายิโนะโมะโต๊ะเฟ้นหาสุดยอดเชฟรุ่นใหม่ผ่านโครงการ “Ajinomoto Young Chef Thailand” 

อายิโนะโมะโต๊ะเฟ้นหาสุดยอดเชฟรุ่นใหม่ผ่านโครงการ “Ajinomoto Young Chef Thailand” ร่วมส่งต่อการมีสุขภาพดีผ่านพฤติกรรมการบริโภคโซเดียมที่เหมาะสมสู่ผู้บริโภค

  เมื่อเร็ว ๆ นี้บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดโครงการ “Ajinomoto Young Chef Thailand” ภายใต้แนวคิด โซเดียมน้อยลงแต่ยังคงความอร่อย เพื่อมุ่งส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับผู้บริโภคผ่านการตระหนักรู้และพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม ไปพร้อม ๆ กับการสร้างความยั่งยืนทางด้านอาหาร ซึ่งเปิดโอกาสให้ นิสิต นักศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร และสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้สมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการ โดยมีทีมที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 50 ทีม จากกว่า 100 ทีม ใน 17 สถาบันชั้นนำทั่วประเทศ ผ่านเข้าสู่รอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร Delicious Salt Reduction with Umami” กับเชฟชื่อดัง เชฟทักษ์นุติหุตะสิงห ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมอาหาร และวิทยาศาสตร์การอาหาร ซี่งการอบรมดังกล่าว ได้ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้นิสิต นักศึกษา ได้เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ที่จำเป็นในการประยุกต์ใช้ในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวงการอาหารในอนาคต ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการส่งมอบสุขภาพดีให้กับผู้บริโภค ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับน้อง ๆ ในแต่ละทีม เพื่อคัดเลือก 8 ทีมสุดท้ายเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคมนี้ ณ Ajinomoto Cooking Space ตึกอายิโนะโมะโต๊ะ สำนักงานใหญ่

  ทิพย์วดีกรุมรัมย์ Digital & PR Unit Manager บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ โดยมีสาระสำคัญบางส่วนว่า “กิจกรรมนี้ถือเป็นวาระสำคัญที่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ส่งมอบความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการมีสุขภาพดีให้คนไทย ผ่านการตระหนักรู้เรื่องการบริโภคที่เหมาะสม โดยเฉพาะเรื่องของการบริโภคโซเดียม เราจึงจัดตั้งโครงการ Ajinomoto Young Chef Thailand Project นี้ขึ้น โดยเปิดโอกาสให้น้อง ๆ นักศึกษาด้านอาหารและสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้มาเรียนรู้ทักษะ องค์ความรู้ และเทคนิคต่าง ๆ ในการแข่งขันเพื่อรังสรรค์เมนูโซเดียมต่ำแต่ยังคงความอร่อย ตลอดจนการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร เพื่อค้นหาเชฟ Food science และ Influential Chef รุ่นใหม่สู่วงการอาหารเมืองไทย อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสื่อสารแนวทางการบริโภคที่เหมาะสมให้กับคนไทยต่อไปในอนาคต”

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็น “กลุ่มบริษัทผู้ส่งมอบแนวทางการแก้ปัญหาและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับอาหารและสุขภาพ” ผ่านการคิดค้นนวัตกรรม เทคโนโลยี และการใช้พลังของกรดอะมิโน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คนทั่วโลก ภายใต้เจตนารมณ์ “โภชนาการที่มุ่งมั่นไม่ลดละของเรา” ซึ่งสะท้อนแก่นในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัททั่วโลกใน การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (The Ajinomoto Group Creating Shared Value: ASV) ซึ่งเป็นสิ่งที่อายิโนะโมะโต๊ะยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานเสมอมา​

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมนี้ได้ที่ Facebook Fan page: Ajinomoto Home Cooking และ Website: www.ajinomoto.co.th

You may have missed