MFEC คว้ารางวัล “Insider Best Partner of the Year” เจ้าแรกใน APAC

MFEC คว้ารางวัล “Insider Best Partner of the Year” เจ้าแรกใน APAC ประกาศความเชื่อมั่นผู้ให้บริการชั้นนำด้าน “Growth Marketing Platform” จาก Insider

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Technology , Digital Solution, Software Security, Cloud Platform และ MarTech innovation ได้เดินหน้าประกาศความเชื่อมั่นตอกย้ำความเป็นผู้นำการให้บริการด้าน “Growth Marketing Platform” คว้ารางวัล “Insider Best Partner of the Year” เจ้าแรกใน APAC จากพาร์ทเนอร์ระดับโลกอย่าง Insider ในงาน “ReShape On Tour Thailand” โดยมีคุณธนกร  ชาลี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ เป็นผู้รับมอบรางวัล จาก Mr. Jack Nguyen, Regional Managing Director SEA & TW และ Mr. Akbar Senior Motani, Country Manager in Thailand

รางวัล “Partner of the Year” เป็นการรับรองที่แสดงให้เห็นว่า MFEC เป็นพาร์ทเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านMarketing Technology (MarTech) และทำให้คู่ค้าประสบความสำเร็จในการใช้งาน Software ด้วยการนำทัพการบริหารงานโดย คุณ เกศรินทร์ วิมุตตา Head of MarTech Innovation ได้เล่าถึงบทบาทในการให้บริการของ MarTech ว่ามีการให้บริการในหลากหลายรูปแบบโดยมีการช่วยคู่ค้าวางกลยุทธตั้งแต่การวางรากฐานของ Marketing Technology Stack Consulting โดยมีกระบวนการช่วยวิเคราะห์ Business Caracter ของคู่ค้าก่อน ว่าด้วยธุรกิจที่ทำ สินค้าหรือบริการที่ทำ ควรต้องมีการวางระบบด้าน MarTech ตัวใดเพื่อทำให้เกิด Data Utilization ได้ดีที่สุด ทั้งนี้ MFEC ยังเป็น Partner กับ Software ระดับ Global อีกมากมาย ทั้ง CDP (Customer Data Platform), DMP (Data Management Platform), Marketing Automation, Social listening, Geo Location Tracking, Chatbot, Voice Bot, Ai Emotional Bot และอีกมากมาย โดย MFEC เป็นผู้ติดตั้ง รวมถึง อบรมให้กับลูกค้า พร้อมทีมงานด้าน Customer Success ที่จะช่วยให้ลูกค้าใช้บริการ Software ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงทำให้ MFEC ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย   https://www.mfec.co.th/marketing-technology-innovation

โดยในงาน Reshape on tour Thailand จัดโดย Insider Thailand,  AWS และ MFEC นั้น ยังมีการมอบรางวัลอีกมากมาย หลากหลายองค์กรชั้นนำ ย้ำถึงศักยภาพ ของการขยับการเข้าใจ เข้าถึง และสร้าง Customer Engagement ให้กับผู้บริโภค ของอีกระดับขั้น ทั้ง รางวัล Loyalty Experience of The Year  สำหรับ Thai Airway, Best Customer Journey สำหรับ Best Customer Journey, รางวัล Growth Maker Executive Of The Year  สำหรับ Central, Best Use of AI in CX  สำหรับ Big C, The CX Pioneer Award สำหรับ Com 7, Best Data Activation  สำหรับ Watson, Digital Transformation Leader สำหรับ ShopAt24, CX Momentum สำหรับ Eucerin, Campaign of the Year สำหรับ เงินติดล้อ, Growth Maker Team Of The Year สำหรับ supersports

สำหรับ Growth Marketing Platform คือเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าอย่างเป็นระบบ เพื่อนำข้อมูลทางสถิติไปต่อยอดในการให้บริการ ทำให้คู่ค้าสามารถปิดดิลทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นยอดขาย รวมไปถึงการแจ้งเตือนลูกค้าทำให้ไม่พลาดสินค้าใหม่ หรือโปรโมชั่นใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ เป็นการนำเอาเทคโนโลยีมาตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิตอลได้อย่างตรงจุด

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC ผู้ให้บริการให้คำปรึกษา พัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ บริษัทวิสาหกิจทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ บริษัทฯ มุ่งเน้นให้บริการลูกค้าในกลุ่มวิสาหกิจขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นผู้นำอุตสาหกรรมที่มีความต้องการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสูง เช่น กลุ่มธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม สถาบันการเงิน, อุตสาหกรรมการผลิต รัฐวิสาหกิจและสาธารณูปโภค และบริการทางการแพทย์ ขอบเขตการบริการครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา การพัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศแอปพลิเคชันทางธุรกิจและบริหารองค์กร โดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนาที่เน้นการพัฒนาโซลูชันจากประสบการณ์ในกลุ่ม อุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย

แพลตฟอร์ม Insider เป็น Marketing Technology ชั้นนำของตลาดที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กร 1 ใน 3 ของ Fortune Global 500 พร้อมกับความเชื่อมั่นจากทีมการตลาดของแบรนด์ระดับโลกมากกว่า 1000 องค์กร ในการใช้แพลตฟอร์ม Insider ในการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคที่เทคโนโลยีก้าวล้ำ ซึ่งมีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยี Ecosystem ของการตลาดอย่างชัดเจน และผลลัพธ์ที่เป็น Personalized สามารถให้คุณค่ากับทั้งผู้บริโภคและธุรกิจได้ https://useinsider.com

About Author