ต้นสังกัด “บิวกิ้น พุฒิพงศ์” ประกาศชี้แจงมาตรการ 3 เรื่อง

ต้นสังกัด “Billkin Entertainment” ประกาศมาตรการด่วน!! เพื่อสร้างความส่วนตัวและความปลอดภัยของศิลปิน อย่าง “บิวกิ้น พุฒิพงศ์” นั่นเอง

ซึ่งมาตรการในการดูแล มี 3 เรื่อง ดังนี้!!

  • 1.ไม่อนุญาตให้ติดตามศิลปินไปในพื้นที่ของงานที่ไม่ได้ประกาศในตารางงาน เช่น กองถ่าย, LIVE, งานภายใน หรืองานปิด เป็นต้น รวมถึงพื้นที่ส่วนตัวของศิลปินในทุกกรณี
  • 2.ไม่อนุญาตให้ติดตามศิลปินนอกเหนือจากตารางงาน ไปในบริเวณพื้นที่สนามบิน, โรงแรม, ลานจอดรถ รวมถึงพื้นที่สาธารณะในลักษณะเดียวกัน เนื่องจากอาจสร้างความวุ่นวายและความเสียหายให้แก่บุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการได้
  • 3.ไม่อนุญาตให้เปิดเผย เผยแพร่ หรือซื้อขายข้อมูลความเป็นส่วนตัวของศิลปีน และทีมงานผู้เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลส่วนตัว ตารางงาน ไฟล์ทบิน โรงแรม เป็นต้น หากตรวจสอบพบ ทางบริษัทฯ จะดำเนินคดีทางกฎหมายทันที

Cr_ig: billkin_entertainment

You may have missed