“แซม Mango Zero” บรรยายพิเศษ นิสิตปริญาโท นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ม.เกษตร

ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระตุ้นนิสิต ผลิตคอนเท้นท์ ออนไลน์ อย่างสร้างสรรค์ เชิญ “แซม Mango Zero” บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “How to be a Content Creator in 2023”

21 มกราคม 2565 ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระตุ้นนิสิต ผลิตคอนเท้นท์ ออนไลน์ อย่างสร้างสรรค์ เชิญวิทยากร บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “How to be a Content Creator in 2023” แก่นิสิตปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ โดยมีคุณพลสัน นกน่วม หรือ คุณแซม จาก Mango Zero ผู้มากประสบการณ์ ในวงการเอเจนซี่โฆษณา และการผลิตคอนเท้นท์ในสื่อออนไลน์ นอกจากนี้ ยังรู้จักกันในชื่อช่อง เล่าเรื่องแบรนด์กับ แซม พลสัน บน TikTok ซึ่งมียอดผู้ติดตามกว่า 1 แสนคน มาเป็นวิทยากร
ณ อาคารมนุษย์ศาสตร์ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) กรุงเทพฯ

About Author