ททท. จัดงาน “Magical River Lives of Uthai Thani” ชูเสน่ห์ วิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำสะแกกรังและเส้นทาง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรมชวนทุกท่านมาสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของสายน้ำแห่งชีวิต  ปลุกแรงบันดาลใจในการเดินทางท่องเที่ยวโดยชูความงดงามของวิถีชีวิตริมแม่น้ำสะแกกรัง  ในงาน “Magical River Lives of Uthai Thani ”  เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมเสน่ห์แห่งวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำสะแกกรังและเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันงดงามของจังหวัดอุทัยธานี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดงาน “Magical River Lives of Uthai Thani ” ในวันที่ 12-15 มกราคม 2566 เวลา 16.00-22.00 น. ณ ลานริมน้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี ชูเสน่ห์แห่งวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำสะแกกรังซึ่งยังคงกลิ่นอายของวิถีดั้งเดิมของชาวอุทัยธานี และเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันงดงาม โดยการจัดงานในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชน ทั้งยังช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี

งาน “Magical River Lives of Uthai Thani ” นำเสนอกิจกรรมในรูปแบบที่สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำสะแกกรังและธรรมชาติอันสวยงามของจังหวัดอุทัยธานี โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ กิจกรรมแสง สี เสียง ผ่านม่านน้ำสุดอลังการ การประดับไฟที่สวยงามตระการตา การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากร้านค้าชื่อดัง อาหารขึ้นชื่อ รวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมท่องเที่ยวสายธรรม ได้แก่ ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับประสบการณ์และเรื่องราวของวีถีชีวิตชาวแพลุ่มน้ำสะแกกรังอายุกว่า 200 ปี ซึ่งเป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่ยังคงรอคอยให้นักท่องเที่ยวมาเยือน และการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง  อาทิ Paradox  Only Monday วัชราวลี และ THE TOYS

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสอบถามและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fan page : Thailand Festival หรือ Magical River Lives of Uthai Thani หรือ โทร. 1672 Travel Buddy

About Author