PATA จับมือเครือข่ายท่องเที่ยวกัมพูชา จัดกิจกรรม Temple Walk เดิน-วิ่ง เขาพระวิหาร

ดร. Thourn Sinan ประธานสมาคม Pacific Asia Travel Association (PATA) ร่วมกับ ฯพณฯ Kong Puthika อธิบดีเจ้ากรมอุทยานพระวิเฮียร, ฯพณฯ Hem Sinath รองอธิบดีเจ้ากรมอุทยานพระวิเฮียร, นาย Heng Samreth ผู้อำนวยการด้านพัฒนาการการท่องเที่ยวอุทยานพระวิเฮียร และ นาย Kong Vibal ผู้อำนวยการท่องเที่ยวจังหวัดพระวิเฮียร และภาครัฐจังหวัดพระวิเฮียร ได้ร่วมจัดกิจกรรม Temple walk และได้เชิญชวน สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่, สมาคมการท่องเที่ยวศรีสะเกษ, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์, ชมรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์อีสาน ในการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนคนไทยมาเข้าร่วมกิจกรรม Temple Walk ในครั้งนี้ ที่เป็นการจัดขึ้นเป็นครั้งแรก

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปเพื่อฟื้นการท่องเที่ยวและฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ชุมชนทั้งประเทศไทยและกัมพูชา อีกทั้งเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา หลังได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ทำให้การท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียงทั้งฝั่งไทยและกัมพูชามีความซบเซาลงกว่าแต่เดิมเป็นอย่างมาก

กิจกรรมเดินวิ่ง ครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ชื่อ Temple Walk ครั้งที่ 1 / 2022 เป็นกิจกรรมการเดินวิ่งที่มีระยะทางกว่า 7 กิโลเมตร และความชันกว่า 10 – 35 องศา โดยเป็นเส้นทางเริ่มจาก บารายตะวันตก ยาวไปจนถึง ตัวปราสาทพระวิหาร ประเทศกัมพูชาที่ตั้งอยู่ในความสูง 625 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล และสิ้นสุดที่ตัวปราสาทพระวิหารโครัมปุระ 4

กิจกรรม Temple Walk ครั้งที่ 1 / 2565 ได้จัดขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม มีผู้เข้าร่วมงานทั้งคนไทยและกัมพูชากว่า 300 คน และผู้เข้าร่วมวิ่งกว่า 200 คน โดยพิธีการเปิดตัวและกล่าวต้อนรับได้มี ท่าน ฯพณฯ Kong Puthika อธิบดีเจ้ากรมอุทยานพระวิเฮียรให้การกล่าวต้อนรับการเปิดกิจกรรม Temple Walk และได้มีการปล่อยตัวนักวิ่งในเวลา 06.20 น. ในเวลาต่อมา การแข่งขันนั้นมีระยะเวลาทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง 10 นาที ซึ่งจะมีการตัดเวลา ณ เวลา 8:30 น.

เมื่อทำการตัดเวลาแล้ว ก็ได้เข้าสู่การประกาศรายชื่อผู้ชนะ และพิธีการมอบเหรียญรางวัลให้แก่นักวิ่ง และตามด้วยพิธีการกล่าวปิดกิจกรรม และด้วยผลตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ประสานงานทางฝั่งประเทศไทย ทางกัมพูชาจึงมีความประสงค์ที่จะจัดกิจกรรม Temple Walk ต่อไปในปี 2566 นี้