โนโว นอร์ดิสค์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก รณรงค์ออกกำลังกาย ห่างไกลโรคเบาหวาน

กรุงเทพมหานคร – 14 พฤศจิกายน 2565, บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด นำกิจกรรมเล่นเกมส์ออกกำลังกาย ร่วมออกบูธงานวันเบาหวานโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี จัดโดยสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สวนอุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมาร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน ณ สวนอุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมรณรงค์เพิ่มความตระหนักรู้เรื่องโรคเบาหวาน โดยโรคเบาหวานเป็นหนึ่งในโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่ถือเป็นปัญหาใหญ่ทางด้านสาธารณสุขระดับโลก และสถานการณ์เบาหวานในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยพบว่าผู้ป่วยเบาหวานทั่วโลกมีจำนวนมากถึง 537 ล้านคน รวมถึงมีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2045 ผู้คนจำนวนไม่น้อยกว่า 700 ล้านคนจะเป็นโรคนี้ทั่วโลก

จากสถิติปี 2021 ซึ่งเปิดเผยโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานที่อยู่ในระบบทะเบียน 3.2 ล้านคน พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 3 แสนรายต่อปี ก่อให้เกิดการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาด้านสาธารณสุขเฉลี่ยสูงถึง 47,596 ล้านบาทต่อปี อีกทั้งยังเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดโรคอื่น ๆ ตามมา เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคความดันโลหิตสูง และโรคไต เป็นต้น

นายเอ็นริโก้ คานัล บรูแลนด์ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ประเทศไทย เผยว่า “สิ่งหนึ่งที่เราควรตระหนักอยู่ตลอดเวลาก็คือ Rule of Half ซึ่งในจำนวนผู้ป่วยเบาหวาน 100 คน จะมีเพียงครึ่งเดียวคือเพียงแค่ 50 คน ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน จำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่เรายังไม่ทราบนอกเหนือจากข้อมูลจากการลงทะเบียนอาจมีจำนวนมากกว่าเท่าตัว และเมื่อพิจารณาผู้ป่วยที่รู้ว่าตัวเองเป็นเบาหวานจำนวน 50 คน จะมีผู้ป่วยที่เข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างจริงจังเพียงแค่ 25 คน และในจำนวนนี้เพียงแค่ครึ่งเดียว นั่นคือประมาณ 13 คน เท่านั้น ที่รักษาได้ตามเป้าหมาย หากเราไม่ร่วมมือต่อสู้กับโรคเบาหวานอย่างจริงจัง เราจะมีภาระค่าใช้จ่ายและบุคลากรที่ด้อยสุขภาวะจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม ดังนั้น นโยบายส่งเสริมการตระหนักรู้ถึงปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ในการเกิดโรคเบาหวาน จึงเป็นหนึ่งในความร่วมมือที่จะช่วยรณรงค์และป้องกันการเกิดโรคเบาหวานได้ในอนาคต”

นายเอ็นริโก้ คานัล บรูแลนด์ ยังกล่าวต่อไปอีกว่าโนโว นอร์ดิสค์ ให้ความสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและตระหนักรู้สำหรับการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคเบาหวาน โดยสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation, IDF) ได้กำหนดหัวข้อ Access to Diabetes Care สำหรับการรณรงค์ในปี 2564-2566 ซึ่งในปีนี้นั้นมุ่งเน้นเรื่อง Education to protect tomorrow โดยการเพิ่มความตระหนักรู้เรื่องออกกำลังกายแก่ผู้ป่วยเบาหวานและประชาชนทั่วไปที่สนใจถือเป็นเรื่องสำคัญ ทั้งนี้การออกกำลังกายมีคุณประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ป่วยเบาหวานในการช่วยควบคุมน้ำหนัก ลดระดับน้ำตาลในเลือด และป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ

“การสนับสนุนการจัดในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งกิจกรรมที่เราทำมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปีนี้ที่เรากำลังเริ่มนับย่างก้าวเข้าสู่การเฉลิมฉลอง 100 ปี แห่งนวัตกรรมของโนโว นอร์ดิสค์ แสดงให้เห็นถึงการเดินทางอันยาวนานในการต่อสู้กับโรคเบาหวาน เราเป็นผู้นำด้านการดูแลสุขภาพระดับโลก เราพัฒนาอินซูลินที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ก็เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีประสิทธิภาพ ยกระดับการเข้าถึงการรักษาให้กับประชาชน ตลอดจนหาแนวทางที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้น เช่นการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม วันนี้เราจึงนำเกมส์มาจัดกิจกรรมที่บูธ นอกจากจะได้ดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้องแล้ว ยังได้ความสนุกสนานไม่เครียด และจะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของผู้ป่วย ผู้ดูแล และสมาชิกในครอบครัวได้อีกด้วยครับ”