สวยเก่งยืนหนึ่ง “บิ่มบี๊ม” คว้าเกียรตินิยม “อันดับ 2” จุฬาฯ

รียกว่าครบเครื่องจริงๆ สำหรับบัณฑิตใหม่ป้ายแดง “บิ่มบี๊ม-แพรขวัญ ผ่องสกุล” นักแสดงสังกัด “GMMTV” ที่ทั้งสวยและเก่ง อีกทั้งมุ่งมั่นตั้งใจและทุ่ มเททำงานควบคู่ไปกับการเรียน จนล่าสุดสำเร็จการศึกษาปริ ญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 มาได้สำเร็จ แถมยังคว้าเกียรตินิยม “อันดับ 2” มาครองอีกด้วย งานนี้สร้างความภาคภูมิใจให้กั บเจ้าตัวและครอบครัวเป็นอย่ างมาก และหลังจากนี้ก็พร้อมเดินหน้ าทำงานในวงการบันเทิงอย่างเต็ มที่ โดยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย