อาลัย “ครูมืด” ปรมาจารย์ด้านวัฒนธรรมไทย

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว “ครูมืด ประสาท ทองอร่าม” โดย ครูมืด ถือเป็นปรมาจารย์ ด้านวัฒนธรรมไทย แห่งนาฏยสังคีตไทย และเป็นครูโขนมานานกว่า 50 ปี โ

และล่าสุดในปี 2563 ล่าสุด ครูมืด เสียชีวิตเนื่องจาก เกิดโรคมะเร็งปอด โดยญาติจะจัดพิธีทางศาสนาที่ วัดบางรักใหญ่ จ.นนทบุรี โดยจะมีพิธีรดน้ำศพในวันจันทร์ที่ 7 พ.ย. 2565 เวลา 14.00 น

Cr_facebook: Phimai National Museum:พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย