สาขาวิชาดนตรี “มรภ.สวนสุนันทา” ร่วมจัดแสดงดนตรี Street Music (สตรีทโชว์) สร้างสุขรอยยิ้มประชาชน

วง MumAyoy โดยนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ กองการสังคีต กรมศิลปากร และสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร จัดแสดงดนตรี Street Music (สตรีทโชว์) ณ ลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (ปทุมวัน)

กิจกรรมดังกล่าวมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมชมการแสดงเป็นจำนวนมาก นับเป็นการสร้างพื้นที่แห่งดนตรีและศิลปะการแสดง ที่มีจุดประสงค์เพื่อให้ทุกคนมีทางเลือกในการทำกิจกรรมนอกบ้าน รวมถึงศิลปินมีพื้นที่แสดงดนตรีและศิลปะการแสดง รวมถึงยังเป็นการสร้างสุขและรอยยิ้มให้กับประชาชนอีกด้วย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ และอาจารย์กฤตวิทย์ ภูมิถาวร เป็นผู้ควบคุมวงดนตรี

อรวรรณ สุขมา : เรียบเรียง
สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา