ซี.พี.ชวนทำดีด้วยการบริจาคโลหิต❤️

ขอเรียนเชิญทุกท่าน บริจาคโลหิต ณ อาคารซีพี ทาวเวอร์ สีลม ชั้น 11 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง 15.00 น.
ในวันพุธที่ 14 – วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565

💕ขอใหัทุกท่านเตรียมตัวให้พร้อม พักผ่อนอย่างเพียงพอ ก่อนวันเข้าร่วมบริจาคโลหิตนะคะ🤟❤️