สถาบันไผ่กู้ชาติและคณาจารย์ “มหาวิทยาลัยรังสิต” เดินทางมาร่วมโครงการไผ่แก้จนคนสู้แล้ง

ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2565 ทีมผู้บริหาร สถาบันไผ่กู้ชาติ และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เดินทางมาร่วมโครงการไผ่แก้จนคนสู้แล้ง(ปลูกไผ่แสนก่อ หน่อไม้แสนปี๊บ) ที่ อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

ทั้งนี้ได้มีการลงนาม MOU ระหว่าง นายก เทศมนตรี กำนัน ผู้ใหญ่ ตัวแทนองค์กรปกครองท้องถิ่นหลายสิบตำบล เพื่อร่วมกันผลักดันโครงการ และในงานมีการแจกพันธุ์ไผ่หลายชนิดให้ผู้นำชาวบ้าน และลงพื้นที่จริงเพื่อดูการปลูกไผ่ของชาวบ้าน

โดยงานนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ดร.สมศักดิ์ คุณเงิน ศิษย์เก่าปริญญาเอก วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ปัจจุบัน เป็นส.ส.ขอนแก่น พรรคเศรษฐกิจ และมูลนิธิน้ำอีสาน

ก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดตั้งสถาบันไผ่กู้ขาติ ขึ้นมาประสานกับชุมชนชาวบ้านหลายจังหวัด เพื่อส่งเสริมให้มีการปลูกไผ่สายพันธุ์ต่างๆ และมีการวางแผนเพื่อให้ไผ่เป็นพืชเศรษฐกิจที่จะเป็นจุดคานงัดแก้ปัญหาความยากจนได้ในอนาคตหากภาครัฐเข้ามาสนับสนุนอย่างจริงจัง
ซึ่งเรายังสู้จีนและเวียดนามไม่ได้ โดยเฉพาะจีนถือเป็นประเทศที่ใช้ไผ่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนได้มากมายและมีนวัตตรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ๆตลอดเวลา

มหาวิทยาลัยรังสิต จึงร่วมผลักดันโครงการดังกล่าวโดยนำร่องที่ อ บ้านฝาง จ ขอนแก่น ก่อนจะขยายไปยังภาคต่าง ๆต่อไป