“ไฮคอสมี่” สานต่อความห่วงใยสู่สังคม ส่งมอบชุดตรวจ Covid-19 แก่ รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

บริษัท ไฮคอสมี่ จำกัด โดยดร. อำนาจ ประสิทธิ์ดำรง มีความห่วงใยในสุขภาพ และความปลอดภัยของนักเรียน, คณาจารย์ และบุคลากรในสถานศึกษา ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19  จึงนำทีมส่งมอบชุดตรวจ Covid-19 (Antigen Test Kit: ATK) จำนวน 5,000 ชุดเทส มูลค่ารวม 250,000 บาท ให้กับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เพื่อให้ทางโรงเรียนได้นำไปใช้ในการคัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัส Covid-19 ต่อไป

About Author