‘‘เอส แอนด์ พี’’ ร่วมกับ ‘‘กรมราชทัณฑ์’’ จัดโครงการ “S&Pอบรมวิชาชีพ สร้างโอกาสคืนสู่สังคม”

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) โดย มณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร จัดโครงการ “S&Pอบรมวิชาชีพ สร้างโอกาสคืนสู่สังคม” ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ สังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อถ่ายทอดความรู้ ในการประกอบอาชีพ ให้มีทักษะพื้นฐานด้านการประกอบอาหาร เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม แก่ผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษ สามารถนำไปสร้างอาชีพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

 โดยในปีนี้ได้อบรมความรู้แก่ผู้ต้องขัง 3 แห่ง ได้แก่

1.อบรมหลักสูตรอาหาร “ราดหน้าหมูหมัก”  ณ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี  

2.อบรมหลักสูตรเบเกอรี่  “การแต่งหน้าเค้ก” ณ เรือนจำกลางคลองเปรม

3.อบรมหลักสูตรเครื่องดื่ม “การชงเครื่องดื่ม” ณ เรือนจำกลางจังหวัดนครปฐม

S&P ขอเป็นอีกหนึ่งพลังในการช่วยเหลือสังคมไทย ด้วยการมอบโอกาสที่ดีแก่คนในสังคม ให้เติบโตไปพร้อมกันได้อย่างเข็มแข็งและยั่งยืน

About Author