ซีพี แลนด์ ตอกย้ำกลยุทธ์ Smart Property Solutions คว้ารางวัลต่อเนื่องจากกระทรวงพลังงาน

ซีพี แลนด์ ตอกย้ำกลยุทธ์ Smart Property Solutions เป็นหนึ่งในองค์กรที่ ใส่ใจด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพคว้ารางวัลต่อเนื่องจากกระทรวง พลังงาน

ล่าสุด ฟอร์จูน ทาวน์-ซีพี ทาวเวอร์- CPFM คว้ารางวัลด้านการใช้พลังงานมีประสิทธิภาพ คุณภาพอากาศ ซี.พี. แลนด์ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงการภายใต้แนวคิด Smart Property Solutions โดยให้ความสำคัญด้านการบริหารจัดการประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่าง ยั่งยืน ทำให้โครงการฟอร์จูนทาวน์ (ไอทีไลฟ์สไตล์มอลล์) และอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ได้ รับรางวัล ภายใต้แนวคิด “การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพ คุณภาพอากาศได้มาตรฐาน” จากการ ไฟฟ้านครหลวง รวมทั้ง บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (CPFM) บริษัทในเครือ ซี.พี.แลนด์ รับบริหารงานอาคารและการจัดการพลังงงาน ให้ อาคาร ธาราพัฒนาการ จนได้รับ รางวัลดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ ยังมีอาคารสำนักงาน ภายใต้การบริหารงานของ ซี.พี.แลนด์ ที่ได้รับ รางวัลด้านบริหารจัดการประสิทธิภาพการใช้พลังงาน จากกระทรวงพลังงาน มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน อาทิ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) และอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) และอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค ได้รับรางวัล Building Energy Code Awards (BEC) จากกระทรวง พลังงาน เป็นต้น


คุณจักรพันธ์ ปิยะพฤกษพรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ คุณชัยวัฒน์ เอมวงค์ รอง กรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานบริหารอาคาร บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบรางวัล MEA ENERGY AWARDS 2021 และเงินสนับสนุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เป็น จำนวน 2 ล้านบาท จากคุณวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ในงาน พิธีมอบตรา สัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ปีที่ ๖ ภายใต้แนวคิด “การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพ คุณภาพอากาศได้มาตรฐาน” เนื่องในโอกาสศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ (ส่วนพลาซ่า) และ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ได้มาตรฐานการใช้พลังงานและด้านคุณภาพอากาศภายในอาคาร ณ ห้องสัมมนา 123 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย กรุงเทพฯ

About Author