“พรรคพลังท้องถิ่นไท” ร่วมงานเปิดตัว (ร่าง) พ.ร.บ. รับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 นางสาวกวินนาถ ตาคีย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในนามตัวแทน พรรคพลังท้องถิ่นไท ร่วมงานเปิดตัว ร่างพระราชบัญญัติรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพ การแสดงออกทางเพศสภาพและคุณลักษณะทางเพศ พ.ศ…. TheGenderIdentity,GenderExpression,AndSexCharacteristicsAct.B.E. 256X (GEN-ACT) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานเฉลิมฉลอง We All Pride Bangkok 2022 ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นโดย องค์กรเครือข่ายด้านความหลากหลายทางเพศ ประกอบด้วย สมาคมบุคคลข้ามเพศแห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

โดยภายในงานการแสดงโชว์ต่าง ๆ กล่าวถึงที่มาการจัดทำร่าง พร้อมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ โดยผู้แทนภาครัฐจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และผู้แทนจากพรรคการเมือง และนอกจากนี้ ยังได้มีกิจกรรมบอกเล่าประสบการณ์ปัญหาที่พบของกลุ่มบุคคลข้ามเพศ อาทิ เจินเจิน บุญสูงเนิน นักร้อง, ตุ้ม ปริญญา อดีตนักมวย, นก-ยลดา สวนยศ นักแสดง

ขอบคุณภาพจาก Facebook กวินนาถ ตาคีย์