สวนสุนันทาจับมือ วธ. หนุน นักออกแบบรุ่นใหม่ ร่วมขับเคลื่อนอัตลักษณ์เครื่องแต่งกายไทย สร้างรายได้ชุมชน

รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต และคณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามความร่วมมือร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย 6 สถาบันการศึกษา ในโครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย (Contemporary Fashion Competition 2022) ภายใต้แนวคิด “ไทยใส่สบาย” เพื่อเสริมศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนอัตลักษณ์เครื่องแต่งกายไทยและสร้างรายได้แก่ชุมชน โดยมี นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานเปิดงาน

นายโกวิท กล่าวว่า “โครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย (Contemporary Fashion Competition 2022) จัดขึ้นเพื่อตอบโจทย์ภายใต้ แนวนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งขับเคลื่อน “Soft Power” ความเป็นไทย เพื่อสร้างรายได้และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ 5F ซึ่งผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่น (Fashion) ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่สำคัญ เพราะบ่งบอกได้ถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทย พร้อมถ่ายทอดศิลปะภูมิปัญญาของแต่ละชุมชน ซึ่งสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีโครงการเกี่ยวกับผ้ามาอย่างต่อเนื่อง จึงได้สนับสนุนให้บุคลากรด้านการออกแบบแฟชั่นได้มีโอกาส มีเวทีเพื่อแสดงความรู้ ความสามารถในการออกแบบเครื่องแต่งกาย โดยนำผ้าไทยอันเป็นทุนทางวัฒนธรรมมาใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์ผลงาน”

นายโกวิท กล่าวต่อไปว่า “สำหรับปีนี้ ได้จัดการประกวดการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย ภายใต้แนวคิด “ไทยใส่สบาย” โดยกำหนดโจทย์คือ ต้องนำผ้าไทย ซึ่งก็คือ ผ้าที่ประดิษฐ์ขึ้นด้วยฝีมือคนไทยมาเป็นวัตถุดิบ ในการออกแบบเพื่อให้คนไทยได้เห็นว่า ผ้าไทยสามารถนำมาออกแบบได้อย่างสวยงาม ใส่ได้ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น วัยรุ่น วัยทำงาน และบุคคลทั่วไปก็สวมใส่ได้อย่างสบาย นอกเหนือไปจากการเป็นเวทีการประกวดที่ให้นักออกแบบรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถและพัฒนาฝีมือแล้วนั้น ยังถือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเรื่องผ้าได้มีช่องทางในการนำเสนอความหลากหลายของเส้นใย กรรมวิธีการผลิต สีสัน และลวดลาย เกิดองค์ความรู้เรื่องของผ้าและการออกแบบเครื่องแต่งกายผ่านการนำเสนอผลงานของนักออกแบบรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรม และความเห็นจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรติมาเป็นผู้คัดเลือกและตัดสินผลงาน การประกวดในครั้งนี้อีกด้วย”

“ในการประกวดครั้งนี้ได้รับเกียรติจากแฟชั่นดีไซเนอร์ชื่อดังระดับประเทศเป็นที่ปรึกษาและคณะกรรมการตัดสิน อาทิ นายศิริชัย ทหรานนท์ นายธีระ ฉันทสวัสดิ์ นายเอก ทองประเสริฐ และนายบัญชา ชูดวง ก่อนที่ผลงานทั้งหมดจะถูกนำไปเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่โดดเด่นจำนวน 12 คน จากหลักเกณฑ์ แนวคิดในการออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์และเอกลักษณ์ในการนำลายผ้ามาออกแบบ เทคนิคที่ใช้ในการออกแบบ รวมถึงการเลือกใช้วัสดุและโทนสี ก่อนจะจัดสรรงบประมาณให้นำไปผลิตเป็นชุดต้นแบบ เพื่อเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศต่อไป สำหรับผลงานที่ชนะจะได้รับรางวัลเงินสดพร้อมโล่เกียรติยศ มูลค่ารวม ทั้งสิ้น 160,000 บาท” นายโกวิท กล่าวในที่สุด

ผู้ที่สนใจสามารถส่งแฟ้มผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2565 หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-2093753 หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ www.ocac.go.th สื่อมวลชนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม นายธนสิทธิ์ เตชรุ่งวณิชย์ โทร 081-8021596

About Author