“จุรินทร์” ควง “นิพนธ์” ออนทัวร์สงขลา ลุยแจกโฉนด เดินหน้าประกันรายได้หลักประกันเกษตรกร

คืนความสุข!“จุรินทร์” ควง “นิพนธ์” ออนทัวร์สงขลา ลุยแจกโฉนด ชูยาง-ปาล์มราคาดี เดินหน้าประกันรายได้หลักประกันเกษตรกร

วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ติดตามความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ํามัน และเป็นประธานในพิธีมอบเช็คชําระหนี้และมอบโฉนดที่ดินของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ให้แก่ เกษตรกรจังหวัดสงขลา และมอบโฉนดที่ดิน ตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน พร้อมด้วย นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางสาวนุสรา กาญจนกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายในนายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว อดีต ส.ส.จังหวัดสงขลา เขต 4 นายศิริโชค โสภา อดีต ส.ส.จังหวัดสงขลา เขต 7 และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่สํานักสงฆ์ตะเคียนทอง ตําบลทุ่งพอ อําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

นายจุรินทร์ กล่าวว่า ตนมาวันนี้ในฐานะรองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และในฐานะผู้แทนของพี่น้องในระบบบัญชีรายชื่อ ถือว่าเป็นผู้แทนพี่น้อง ชาวสงขลา ชาวสะบ้าย้อยมีส่วนสำคัญในการลงคะแนนเลือกตนให้มาเป็นผู้แทนด้วย และพี่น้องอุ้มชูประชาธิปัตย์มายาวนาน ในฐานะหัวหน้าพรรคก็ขอขอบคุณพี่น้องชาวสงขลา ชาวสะบ้าย้อยด้วยความซาบซึ้งใจที่กรุณากับพวกเรามาโดยตลอด และเมื่อเราตัดสินใจร่วมรัฐบาลแม้จะมีเสียงแค่ 50 เสียงจากการเลือกตั้งที่ผ่านมา แต่เรามีเงื่อนไขก่อนเข้าร่วมรัฐบาล ว่ารัฐบาลชุดนี้ต้องยอมรับนโยบายสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์เป็นนโยบายรัฐบาล ซึ่งเป็นนโยบายเพื่อพี่น้องเกษตรกรและพี่น้องชาวปักษ์ใต้โดยเฉพาะคือ นโยบายประกันรายได้เกษตรกร ซึ่งพี่น้องที่นี่ทำสวนยางเป็นส่วนใหญ่และสวนปาล์มน้ำมันจำนวนมาก ประชาธิปัตย์ผลักดันนโยบายที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวสวนยาง สวนปาล์ม โดยประกันรายได้จะประกันผู้ที่ทำยางแผ่นดิบให้มีรายได้อย่างต่ำ กก.ละ 60 บาท น้ำยางข้น กก.ละ 57 บาท เป็นอย่างต่ำ และขี้ยางหรือยางก้อนถ้วย กก.ละไม่ต่ำกว่า 23 บาท และปาล์มน้ำมันให้มีรายได้ไม่ต่ำกว่า กก.ละ 4 บาท หากราคาสูงกว่านี้ก็จะมีรายได้ตามนั้น แต่ถ้าวันไหนราคาตกก็จะมีรายได้ 2 ทางจากราคาที่ขายในตลาดและส่วนต่างจากรายได้ที่ประกัน เข้าบัญชี ธ.ก.ส. รวมเท่ารายได้ที่ประกัน ซึ่งวันนี้ยางพารากับปาล์มน้ำมันไม่ใช่อย่าง 3-4 ปีที่ผ่านมาเพราะเราเข้ามาบริหารจัดการ ประชาธิปัตย์เลือกกระทรวงเกษตรฯโดยเลขาธิการพรรครับผิดชอบดูแล และรัฐมนตรีพาณิชย์เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รับผิดชอบ ข้าวข้าวโพด ปาล์มน้ำมันและมันสำปะหลัง พืชเกษตรอื่น ทำให้วันนี้ราคายาง ราคาปาล์มดีขึ้นไปมาก เราตั้งใจบริหารจัดการด้วยหลักการที่ถูกกรรมมาวิธี ยางก้อนถ้วยจาก 3-4 ปีที่แล้ว ขายได้เพียง กก.ละ 10-12 บาท วันนี้ กก.ละ 25-28 แล้ว พี่น้องชาวสวนยางวันนี้พอลืมตาอ้าปากได้ ตนดีใจมีความสุข ปาล์มน้ำมัน 3-4 ปีที่แล้ว กก.ละ 2 บาทกว่า วันนี้ กก.ละ 10 บาท ขึ้นถึง 4 เท่าจาก ชีวิตความเป็นอยู่คนภาคใต้ดีขึ้น อย่างน้อยที่สุดเมื่อชาวสวนปาล์ม สวนยางมีรายได้ดีขึ้นผู้ขายของในตลาด หมู่บ้านก็มีเงินหมุนเวียนหน้าตายิ้มแย้มขึ้นได้บ้าง เมื่อไม่กี่วันนี้มีผลสำรวจบางจังหวัดในปักษ์ใต้เป็นจังหวัดที่รถยนต์ขายดีที่สุด เหมือนสมัยนายชวนเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่ 1 ตนก็อุ่นใจกับพี่น้องทุกคนที่มีโอกาสมีส่วนทำหน้าที่เรื่องนี้ แล้วตนยังดูแลกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.)ซึ่งประชาธิปัตย์มีส่วนสำคัญจัดตั้งขึ้นในรัฐบาลชวน 2 นายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่ 2 และตนเป็นรัฐมนตรีกีฬากับรัฐมนตรีท่องเที่ยวและรัฐมนตรีประจำสำนักนายก มีส่วนในการยกร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นผลงานของประชาธิปัตย์ และวันนี้ตนมาเป็นรองนายกฯได้มอบหมายให้ดูแลกองทุนฟื้นฟูฯซึ่งเป็นประโยชน์มาก ช่วยแก้ปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกร เราตั้งกองทุนฟื้นฟูฯเพื่อไม่ให้เกษตรกรถูกยึดที่ดินทำกิน โดยไปซื้อหนี้จากสถาบันการเงินมาเป็นหนี้กับกองทุนฟื้นฟูฯแทน โดยจะไม่ถูกยึดที่ดิน ดอกเบี้ยเป็นศูนย์ เมื่อผ่อนหมดก็จะคืนโฉนดให้กับพี่น้อง เพื่อให้ที่ดินคงอยู่กับเกษตรกรต่อไป ไม่เป็นของนายทุนและสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นเจตนารมย์ของพวกตน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทุกคน

“และอีกนโยบายสำคัญโดยท่านนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พรรคส่งไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รับมอบหมายดูแลกรมที่ดิน มีหน้าที่ดูแลออกโฉนดให้กับพี่น้องที่มาอยู่ในเขตป่าสงวนหรือเขตอุทยานแต่เป็นที่ดินว่างเปล่า ไม่ใช่ที่ดินอนุรักษ์ ถ้าพี่น้องทำกินจริงสุจริตจริง จะส่งเจ้าหน้าที่สำรวจรังวัดและออก น.ส.3 น.ส.3 ก. ออกโฉนดให้กับพี่น้อง เร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ได้มากที่สุด เป็นสิ่งที่พวกตนตระหนักเสมอว่าอะไรที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน พวกตนจะเข้าไปทำสุดความสามารถ “รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าว

ข้อมูลจากกรมที่ดิน วันนี้มอบฉโนดที่ดิน จำนวน 106 ราย ตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน