กรมการค้าภายใน จับมือ นิคมอุตสาหกรรมฯ และ ไปรษณีย์ไทย ช่วยเกษตรกร กระจายผลไม้

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้สั่งการให้กรมการค้าภายใน ดำเนินมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ตั้งแต่ต้นฤดูกาลผลิต และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

​​กรมการค้าภายใน จึงได้ผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตร ประกอบด้วย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และไปรษณีย์ไทย ดำเนินการดูดซับและกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต ตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาล โดยความร่วมมือในครั้งนี้ มี 2 รูปแบบด้วยกัน รูปแบบแรก จะเป็นการกระจายผลผลิตในรูปแบบ Pre-order โดยการนิคมฯ ประสานโรงงานที่อยู่ในการกำกับดูแล เพื่อ Pre-order ผลไม้หลากหลายชนิดตามฤดูกาล เช่น มะม่วง มังคุด ทุเรียน ลำไย ลองกอง เป็นต้น และไปรษณีย์ไทยจะเข้ามาช่วยจัดทำระบบการบริหารจัดการ Order และจัดส่งผลผลิตไปยังนิคมต่าง ๆ รูปแบบที่สองเป็นการกระจายผลผลิตในรูปแบบการตั้งจุดจำหน่าย โดยการนิคมฯ ได้จัดสรรพื้นที่สำหรับเกษตรกรในการวางจำหน่ายผลผลิตผลไม้ตามฤดูกาลเพื่อให้ผู้บริโภคที่เป็นพนักงานโรงงานและประชาชนละแวกใกล้เคียง ได้มีโอกาสเข้าถึงสินค้าผลไม้ได้ในราคาเหมาะสม ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถระบายผลไม้ ได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 ตัน ทั้งมะม่วง (3,000 ตัน) มังคุด (5,000 ตัน) ลำไย (5,000 ตัน) ลองกอง (2,000 ตัน) และทุเรียนแช่แข็ง (500,000 ถ้วย)


​​
โดยในวันนี้ (8 เมษายน 65) เป็นการ Kick off ความร่วมมือระหว่างกรมการค้าภายใน การนิคมแห่งประเทศไทย และไปรษณีย์ไทย โดยได้เปิดจุดจำหน่ายผลไม้มะม่วง พันธุ์น้ำดอกไม้ จากจังหวัดพิจิตรและจังหวัดพิษณุโลก ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี
​​
ด้าน รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กนอ.ยืนอยู่บนหลักการที่ว่า นิคมอุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยกันและกันได้ ดังนั้น สิ่งไหนที่เราสามารถให้ความช่วยเหลือชุมชน พี่น้องชาวเกษตรกร กนอ.พร้อมให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่ ซึ่งกนอ.มีพันธมิตรที่ดี คือผู้ประกอบการของเราที่พร้อมจะสนับสนุนช่วยเหลือและอุดหนุนสินค้าทางการเกษตร ซึ่งผู้บริโภคสามารถสั่งผลไม้แบบพรีออเดอร์ (Pre-order) และเมื่อผลไม้ออกมาตามฤดูกาล ก็สามารถจัดส่งถึงมือผู้บริโภคได้ทันที ซึ่งความร่วมมือในลักษณะนี้จะเป็นการขยายช่องทางและเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตได้พบกับผู้บริโภคโดยตรง อันแสดงให้เห็นว่าให้เห็นว่านิคมอุตสาหกรรมจะอยู่เคียงข้างชุมชน และร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืน

นายสำเริง ชื่นศิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไปรษณีย์ไทย กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยยินดีอำนวยความสะดวกในการจัดทำระบบ Order และสนับสนุนด้านการจัดส่งไปยังนิคมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าผลไม้ในราคาประหยัดและเกษตรกรมีช่องทางในการขายผลไม้ ลดปัญหาผลไม้ล้นตลาดและราคาต่ำได้ต่อไป