UNHCR เปิดตัว “กองทุนนักธุรกิจหญิงรุ่นใหม่ในประเทศไทยเพื่อผู้ลี้ภัย”

UNHCR เปิดตัว “กองทุนนักธุรกิจหญิงรุ่นใหม่ในประเทศไทยเพื่อผู้ลี้ภัย” เพื่อสร้างเครือข่ายผู้หญิงถึงผู้หญิง สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ผู้หญิงลี้ภัยทั่วโลก

กรุงเทพฯ – สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) เปิดตัว “กองทุนนักธุรกิจหญิงรุ่นใหม่ในประเทศไทยเพื่อผู้ลี้ภัย” โดยความร่วมมือกับ คุณแวววรรณ กันต์นันท์ธร (วาว) ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรสโกลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด และประธานกองทุนฯ  ซึ่งมุ่งมั่นสร้างเครือข่ายแห่งการแบ่งปันจากผู้หญิงถึงผู้หญิง ส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพผู้หญิงยุคใหม่ในประเทศไทยผ่านการให้และการเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการทำงานด้านมนุษยธรรมระดับโลก เงินค่าสมาชิกรายปีของกองทุนฯ ทั้งหมด มอบให้ UNHCR นำไปช่วยเหลือเป็นเงินสนับสนุนรายเดือนแก่แม่เลี้ยงเดี่ยวชาวซีเรียที่กำลังลี้ภัยและดูแลครอบครัวเพียงลำพังในประเทศจอร์แดน

โดยมี คุณนาวีน อัลเบิร์ต รองผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และได้รับการสนับสนุนจากนักธุรกิจหญิงและผู้มีชื่อเสียงจำนวนมากจากหลากหลายอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศให้เกียรติเข้าร่วมงานในฐานะสมาชิกกิตติมศักดิ์เพื่อพัฒนาเครือข่ายให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น เช่น คุณวาสนา อินทะแสง, คุณซอนญ่า สิงหะ, คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ, คุณกรกนก ยงสกุล, คุณสรานี สงวนเรือง, คุณถิรนันท์ อรุณวัฒนกูล, คุณอภิภาวดี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, คุณพิมพิศา ชมะนันทน์ และอีกมากมาย ณ โรงแรมโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ

About Author