หวยประจําวันที่ 17 มกราคม 2565

หวยประจําวันที่ 17 มกราคม 2565

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท

880159

เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

92

เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

731   786

เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

529   119

ตรวจรางวัล : https://www.glo.or.th/mission/reward-payment/check-reward