“สวนสุนันทา” จับมือ CISW วิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อการแพทย์และการท่องเที่ยว

สวนสุนันทา ร่วมกับ CISW ในการวิจัยและพัฒนาสมุนไพร กัญชง และกัญชาเพื่อการแพทย์และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย รศ.ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ประธานหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ ร่วมประชุมออนไลน์กับ Mr.Jacky Ong ประธานบริษัท ซีไอเอสดับเบิ้ลยู อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาสมุนไพร กัญชง และกัญชาเพื่อการแพทย์และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดย CISW มีโครงการจะสร้าง Herb and Hemp Smart City เพื่อเป็น Hub สำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

ซึ่งต้นปีหน้า CISW จะจัดงานประกวด Miss Herbal World 2022 และงาน World Hemp Expo 2022 ที่กรุงเทพฯ โดยวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะเข้าร่วมจัดงานด้วย มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกัญชาทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์สมุนไพร ของประเทศไทยสู่ระดับโลก และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไทยให้กลับมาฟื้นฟูและรุ่งเรืองอีกครั้ง”

สำหรับการจัดการประกวด Miss Herbal Thailand 2022 เพื่อเฟ้นหาสาวงามในประเทศไทยทั้งหมด 77 จังหวัด ที่พรั่งพร้อมทั้งความคิด สติปัญญา ความทันสมัย สุขภาพ และบุคลิกภาพที่ดีภายใต้แนวคิด “สมุนไพรเป็นยาวิเศษรักษาโรคต่างๆ ได้” ผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่ง “Miss Herbal Thailand 2022” จะต้องเป็นตัวแทน ที่ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ประจำจังหวัดที่มีชื่อเสียง สร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชง สมุนไพรที่เป็นประโยชน์ทางการแพทย์ และการท่องเที่ยว