ดีพร้อม เผยผลสำเร็จของโครงการ “จีเนียส อะคาเดมี่ ซีซั่น 3 – 100 วัน สู่ธุรกิจวิถีใหม่”

พร้อมประกาศผลผู้ประกอบการอัจฉริยะภาคเกษตรอุตสาหกรรมที่ชนะในหลักสูตรฯ

กรุงเทพฯ 30 ตุลาคม 2564 – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม เผยความสำเร็จของการดำเนินงานในหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบอัจฉริยะ (Genius Academy) ซีซั่น 3 เฟ้นหาอัจฉริยะทางธุรกิจวิถีใหม่ และเสริมความแข็งแกร่งในการสร้างธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนช่วยยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมถึงผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในภาคเกษตรอุตสาหกรรม 180 ราย ภายใต้แนวคิด “100 Days to Dream ปั้นฝันสู่ผู้ประกอบการอัจฉริยะ” โดยมีอัจฉริยะโค้ชทางธุรกิจระดับชั้นนำของเมืองไทยมาร่วมถ่ายทอดความรู้เชิงลึกอย่างเข้มข้นเพื่อการต่อยอดแบรนด์สินค้าภาคเกษตรไทยสู่สากล โดยสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 100 ล้านบาท

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วประเทศต้องเร่งหาวิธีรับมืออย่างรวดเร็ว โดย ดีพร้อม ได้รับนโยบายจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ให้มีมาตรการและแนวทางการช่วยเหลือฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับผลกระทบในหลายรูปแบบ ภายใต้ นโยบาย “พร้อมสู้ อยู่ได้ ไปรอด” เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานและเป็นการขานรับนโยบายของรัฐบาล รวมถึงเล็งเห็นความสำคัญของการเพิ่มศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมสู่การเป็น “ผู้ประกอบการยุคใหม่” ที่เข้มแข็ง ก้าวทัน และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี-นวัตกรรม ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนธุรกิจ

ทาง ดีพร้อม จึงเดินหน้าบ่มเพาะองค์ความรู้และให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ผ่านการจัดกิจกรรมพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบอัจฉริยะ หรือ Genius Academy เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมสู่ความเป็นสุดยอดอัจฉริยะทางธุรกิจ ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับ Genius Academy 2021 ที่ดำเนินการในปีนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 โดยเป็นหลักสูตรแกนหลักที่จัดขึ้นเป็นซีซั่นที่ 3 ภายใต้แนวคิด “100 Days to Dream ปั้นฝันสู่ผู้ประกอบการอัจฉริยะ” เพื่อยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ในภาคเกษตรอุตสาหกรรม สู่การเป็นสุดยอดอัจฉริยะทางธุรกิจวิถีใหม่ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่ถูกออกแบบมาเฉพาะ ภายใต้แนวคิด Product Hero

พร้อมแบ่งทีมออกเป็น 3 สาย ในการดูแลผู้ประกอบการตลอดโครงการที่มีความสนใจ และความเชี่ยวชาญทางธุรกิจที่ต่างกัน อาทิ นายฉัตรชัย ระเบียบธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยอด คอร์ปอเรชั่น จำกัด นักวางวิสัยทัศน์ผ่านงานออกแบบ ดร.ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์ ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมการค้าส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ SMEs ผู้ผลักดัน SME ทั่วประเทศให้เติบโต และนายศรัณญ อยู่คงดี ผู้ก่อตั้งแบรนด์ SARRAN และเจ้าของรางวัลระดับโลก Designer of The Year 2021 สาขา Jewelry โดยนำเสนอผ่านหัวข้อการอบรมที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน ผ่านกระบวนการ 3 ห้วงแห่งการเรียนรู้ที่เรียกว่า “ทุบ สร้าง และไปต่อ” เพื่อการพัฒนานักธุรกิจโดยตรง ทั้งการเรียนและการให้คำปรึกษาที่แบ่งประเภทตามลักษณะของผู้เรียน พร้อมพัฒนาวิสัยทัศน์ของ CEO หรือเจ้าของธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาแผนการทำงาน ตลอดจนกลยุทธ์ทางธุรกิจ การพัฒนาสินค้าเด่นขององค์กร และการส่ง Mini Thesis 2 ครั้ง ตลอดโครงการ รวมถึงมีกลุ่มพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนและความร่วมมือในการปั้นอัจฉริยะทางธุรกิจให้เป็นจริงมากกว่า 16 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ธนาคาร สมาคม-หอการค้า และร้านค้า ที่พร้อมต่อยอดในการพัฒนาสินค้าผ่านงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ เพื่อช่วยผลักดันและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการอัจฉริยะได้นำสินค้าหรือบริการออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ

“ทั้งนี้ ผลจากการดำเนินโครงการ “Genius Academy 2021 ซีซั่น 3” ได้พัฒนาและยกระดับธุรกิจเกษตรให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ทั้ง 180 กิจการ/ราย นอกจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่เป็น Success Case จำนวน 10 กิจการ/ราย และ Best of The Best จำนวน 3 รายแล้ว ยังมีรางวัลพิเศษและสิทธิพิเศษมากมายจากพันธมิตร เช่น คอร์สออนไลน์ 1 วัน โดยทีม Exim Bank Fast Track ในการคัดเลือกสินค้าเข้า Gourmet Market และ The Mall และช่องทางในการทำการค้าระหว่างประเทศ คาดว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะมีรายได้/มูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 โดยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณการ รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท”นายณัฐพล กล่าวทิ้งท้าย

ค้นหาข้อมูลหรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook.com/DIPGeniusAcademy หรือ Line: @geniusacademy หรือ ทางอีเมล [email protected] หรือ โทร. 06 4721 8102 และ 0 2683 0427

About Author