กระทรวงพาณิชย์ จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักออกแบบไทย DEmark Show Online 2021


กระทรวงพาณิชย์ปลุกกระแสงานออกแบบไทยสู่สากล จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักออกแบบไทย DEmark Show Online 2021

กรุงเทพมหานคร – สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หรือ  DITP จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักออกแบบไทย DEmark Show Online 2021 ผ่านรูปแบบออนไลน์ LIVE Streaming บน Facebook Page “DEmark Thailand”   เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการรางวัล Design Excellence Award หรือ DEmark  ที่จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ REGENERATIVE DESIGN FOR THE NEXT สะท้อนดีไซน์ เชื่อมวิถีใหม่ “ปฏิรูปกระบวนการออกแบบโดยให้คุณค่าและความสำคัญกับความต้องการในการใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไป ตอบโจทย์วิถีใหม่ของผู้คนในโลกที่ทุกคนต้องปรับตัว (Next Normal)” ระหว่างวันที่ 16 – 23 กรกฎาคม 2564

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า  “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส Covid-19 ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ได้ให้นโยบายเร่งรัดการส่งออกในยุค New Normal โดยการใช้นวัตกรรมและแพลตฟอร์มที่มีศักยภาพทั้งของไทยและต่างประเทศเป็นช่องทางการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ เพื่อช่วยแก้ปัญหาการส่งออกยุคโควิด รวมไปถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์ไทย โดยใช้ยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” นำความต้องการในยุควิถีใหม่มาเป็นแนวทางการพัฒนาธุรกิจ  เพื่อตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทั้งในด้าน   BCG / ด้านสังคม Social Enterprise / สุขภาพความปลอดภัย / การนำเทคโนโลยี ดิจิทัล IOT หรือ AI มาใช้ ซึ่งนำมาสู่ Theme ในปีนี้ คือ REGENERATIVE DESIGN FOR THE NEXT สะท้อนดีไซน์ เชื่อมวิถีใหม่ เพื่อสื่อสารถึงคุณค่าและความสำคัญของการปรับตัว อันนำมาซึ่งแนวคิดของการออกแบบเพื่อตอบโจทย์และเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตผู้คนในโลกที่ทุกคนต้องปรับตัว (Next Normal)”

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีบทบาทหลักในการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศ มีพันธกิจสำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศและขยายช่องทางการตลาดสินค้าและบริการของไทยได้อย่างยั่งยืน

งานนิทรรศการ  DEmark Show Online 2021 เป็นเวทีนำเสนอผลงานของนักออกแบบไทยที่มีผลงานโดดเด่นที่ส่งผลงานเข้าร่วมการตัดสินรางวัล Demark โดยในปีนี้มีนักออกแบบและผู้สนใจส่งผลงานเข้าแข่งขัน จำนวน 590 ผลงานจากทั่วประเทศไทย และผ่านการพิจารณานำมาจัดแสดงทางออนไลน์กว่า 372 รายการ    เป็นเวทีคัดเลือกผลงานออกแบบระดับประเทศ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา ต่อยอด แข่งขันด้านการออกแบบ ส่งเสริมสินค้าไทยที่มีการออกแบบดีเป็นผลงานที่โดดเด่น สร้างประสบการณ์ด้านการออกแบบของนักออกแบบไทยเพื่อให้

มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนยกระดับสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก และนำเสนอผลงานออกแบบไทยสู่สากล   ส่งต่อไปสู่การตัดสินรางวัล G-mark ซึ่งเป็นรางวัลด้านการออกแบบอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

กรมฯ ได้รับการสนับสนุนจาก กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ มาอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้ได้รับความร่วมมือจาก Taiwan Design Research Institute (TDRI)  และ HONGKONG Smart Design Award โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารหน่วยงานเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสิน    เพื่อจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทำให้สินค้าไทยเป็นที่ยอมรับแพร่หลายในตลาดโลก  

รวมผลงานที่นำมาจัดแสดงนิทรรศการ ในแต่ละสาขา ดังนี้ 

  • กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ (Industrial Process / Industrial Craft)
  • กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ (Gift & Decorative Items / Household Items)
  • กลุ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย (Creative & Innovative Fashion / Apparel / Jewelry / Textile / etc.)
  • กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและดิจิทัล (Home Appliances/Smart Product-Service Solutions/ User-Oriented IOTs/ Wearables, Automated Services, Medical & Health Design, Sustainable Innovation, Etc.)
  • กลุ่มผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design)
  • กลุ่มผลงานกราฟิกดีไซน์ (Font / Graphic on Surface / Digital Media / Identity Design)
  • กลุ่มผลงานการออกแบบตกแต่งภายในที่เกี่ยวข้องกับโรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านค้า พื้นที่ทำงานร่วมกัน อาคารชุด (Hotel / Restaurant / Cafe / Retail Shop / Co-Working Space /Condominium Project)

โดยรูปแบบกิจกรรมทางกรมฯ ได้มีการปรับรูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อ โควิด-19 โดยปรับรูปแบบเป็นกิจกรรม Facebook LIVE Streaming ผ่านแคมเปญออนไลน์ อาทิเช่น กิจกรรม Touch DEmark ร่วมโหวต แชร์ สินค้าผลงานที่ส่งประกวดในปีนี้, กิจกรรมส่งเสริมการขาย CF&CC สินค้าที่คุณชื่นชอบ พบกับผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจำนวนกว่า 372 รายการในราคาพิเศษ และอัพเดทเทรนด์การออกแบบจากนักออกแบบผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในปีนี้

ซึ่งผลงานในงานนิทรรศการจะได้รับการพิจารณาตัดสินและคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ในรอบสุดท้าย เพื่อรับรางวัล DEmark  Award 2021 ระหว่างวันที่ 20-23 กรกฏาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom Application

สำหรับผู้ได้รับรางวัล DEmark จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น สามารถใช้โลโก้ DEmark ในการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้รับการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายสินค้าทั้งในและต่างประเทศผ่านการโฆษณาในสื่อต่าง ๆ รวมทั้งนำสินค้าไปจัดแสดงนิทรรศการทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับรางวัล DEmark จะได้เข้ารอบ 2 ของการประกวดรางวัล G-Mark ประเทศญี่ปุ่นโดยทันที และในปีนี้ยังได้รับความร่วมมือกับรางวัล Golden Pin Design Award ของไต้หวัน ให้สิทธิ์ผลงานไทยสมัครประกวดรางวัล Golden Pin Design Award จำนวน 70 ผลงานแรกไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้สนใจสามารถร่วมชมผลงานนักออกแบบไทยในงานนิทรรศการ DEmark Show Online 2021 ผ่านทาง Facebook page: DEmark Thailand และทาง www.demarkaward.net  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โทร 061- 032 6594, 082-954 5965 หรือ 02-507 8278  Email: demark@demarkaward.net.

ช่องทางติดตามเรา
Website : https://siamrathnews.com/
Facebook : สยามรัฐวาไรตี้
Youtube : Siamrath Variety
Instargram : Siamrath Variety
Toktik : Siamrathonline

Siamrathnews.com

Read Previous

ไม้ วฤทธิ์ ฟาดยับ!! ออกไปเถอะครับ!

Read Next

“โมโนแมกซ์” ชวนสดุดีวีรชนนักผจญเพลิง ในภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริง “คนกล้าไฟนรก”

Loading...