สภาสันติภาพแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้(UNPKFC​-S.E.A) จัด“โครงการเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ” (SDGs 14) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ดร.อภินิตา ไชยชนะ ผู้แทนสภาสันติภาพแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(UNPKFC-S.E.A) และประธานสมาคมทหารสันติภาพสากล(ประจำประเทศไทย) Aisp-Spia (Thailand)ได้ร่วมกับ​ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี​, กระทรวงมหาดไทย, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ​, กองทัพเรือ โดยกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ โรงเรียนสาธิตคริสเตียน กลุ่มผู้ปกครอง Global English School (GES) สมาคมทหารสันติภาพสากล (UNSPIA) สมาคมไทยเนปาลีแห่งประเทศไทย(TNA) และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรม “โครงการเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ” (SDGs 14) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน

โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงสุนทรชัย ชยางกูร​ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการเปิดงาน

ดร.อภินิตา ไชยชนะกล่าวว่า ขยะทะเลถือเป็นภัยร้ายของประเทศไทยและทั่วโลก เนื่องจากมีอาณาเขตเชื่อมต่อกันหลายๆประเทศ ขยะที่เห็นกันอยู่ทั่วไปทั้งในทะเลและบริเวณชายหาด จึงอาจจะมาจากทุกจังหวัดทุกภาคของไทย หรืออาจจะมาจากประเทศอื่นๆ จึงได้มีการยกระดับความร่วมมือในระดับภูมิภาค กำหนดเป็นวาระแห่งอาเซียน เพื่อจัดการขยะร่วมกันทั้งทางบกและทางทะเล ในพื้นที่อ. สัตหีบ จ.ชลบุรี

ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย​สำนักนายกรัฐมนตรี, กระทรวงมหาดไทย, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ​ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เทศบาลเมืองสัตหีบ โรงเรียนสาธิตคริสเตียน กลุ่มผู้ปกครอง Global English School (GES) สมาคมทหารสันติภาพสากล (UNSPIA) สมาคมไทยเนปาลีแห่งประเทศไทย(TNA) และประชาชนและเยาวชนจิตอาสา รวม 1000 คน และในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านหม่อมหลวงสุนทรชัย ชยางกูร ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มอบประกาศนียบัตรและโล่รางวัลแก่ผู้ดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน โดดเด่นได้แก่h

 1. ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
 2. นายอำเภอสัตหีบ
 3. นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ
 4. นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์
  5.ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตคริสเตียน
  6.คุณสุกัญญา ศรีเวชดิษฐ ผู้บริหารโครงการ
 5. ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร
 6. สมาคมไทย-เนปาลิ แห่งประเทศไทย
 7. ชมรมสัตหีบ บีช ดีเฟนเดอร์

จากนั้นได้มีพิธีปล่อยขบวนเพื่อทำกิจกรรมทำความ สะอาดชายหาดในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เทศบาลเมืองสัตหีบ โรงเรียนสาธิตคริสเตียน กลุ่มผู้ปกครอง Global English School (GES) สมาคมทหารสันติภาพสากล (UNSPIA) สมาคมไทยเนปาลีแห่งประเทศไทย(TNA) และประชาชนและเยาวชนจิตอาสา รวม 1000 คน ณ ชายหาด อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

Siamrathnews.com

Read Previous

ฮายอน (Hayeon) เปิดใจถึงการเดบิวต์ และการที่วันเปิดตัวเป็นวันเดียวกับพี่สาว แทยอน SNSD

Read Next

เปิดประวัติ “อแมนด้า” มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...