ททท. รุกฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในงาน “เที่ยวไทย ไฮเทค”


​ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ระดมเหล่าผู้ประกอบการและนวัตกรด้าน Travel Tech Startup ผู้สร้างสรรค์แพลตฟอร์มและแอปพลิเคชั่นด้านการท่องเที่ยวมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนวัตกรรมกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ภายในงาน “เที่ยวไทย ไฮเทค” เพื่อให้ผู้ประกอบการหันมาใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัล ในการเพิ่มเสริมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก กรุงเทพมหานคร

งาน “เที่ยวไทย ไฮเทค” จัดขึ้นในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และ Travel Tech Startup ซึ่งจะเป็นผู้ที่ช่วยเร่งให้ธุรกิจท่องเที่ยวสามารถนำนวัตกรรมมาสร้างผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการใหม่ที่มีมูลค่าสูง (High Value Service) ให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยและปรับตัวเพื่อก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อลดความเสี่ยงจากวิกฤติการณ์ต่าง ๆ อาทิ การถูกแทรกแซงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (Technology Disruption) วิฤกติโรคระบาด หรือแม้กระทั่งโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ทั้งนี้ แบ่ง Startup ที่เข้าร่วมงาน เป็น 4 กลุ่ม รวม 17 ราย ได้แก่ กลุ่ม Travel Tech กลุ่ม Tourism Lifestyle กลุ่ม Community Based Tourism and Local Tour Experiences และ กลุ่ม Transportation

ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ“สร้างวัคซีนการท่องเที่ยวหลังวิกฤติ COVID-19” และการเสวนาในหัวข้อ “Surviving Disruptive Startup Thailand สร้างจุดแข็งให้อยู่รอด” โดยนายรังสรรค์ พรมประสิทธิ์ CEO of QueQ (Thailand) Co., Ltd. นางสาวเพียงพลอย จิตรปิยธรรม Co-Founder Locall Thailand นายธีระ ศิริเจริญ CEO & Co-Founder Golfdigg Co., Ltd. พร้อมทั้ง การเสวนาในหัวข้อ “Share to Travellers X Startups เที่ยวสบายสไตล์ 4.0” โดยนายปราโมทย์ กีรติเกรียงไกร Founder & Head Of Product, KORBOK.com และ นายสมศักดิ์ บุญคำ Founder & CEO Local Alike Co., Ltd.

Siamrathnews.com

Read Previous

เด็กปลื้ม! จุรินทร์ ปั้น CEO-Gen Z ในมหาวิทยาลัย ตั้งเป้า 12,000 คนใน 1 ปี สร้างแม่ทัพธุรกิจรุ่นใหม่ออนไลน์

Read Next

สะเทือนพระราม 4 เพจดังเมาท์ ผู้ประกาศคุณพ่อจอมโหน มีปัญหาฝ่ายข่าว จ่อย้ายช่อง

Loading...