คณะกรรมการ​ส่งเสริม​สิทธิ​มนุษยชน​และความเท่า​เทีย​ม​ระหว่าง​เพศ ของ​พรรค​ประชาธิปัต​ย์ มีจุดยืนสนับสนุน​ การส่งเสริมสิทธิ​เสรีภาพ​ของ กลุ่ม LGBT


เนื่องในการรณรงค์​ pride month สากล โดยมีแนวทางสนับสนุน​การสร้างเครือข่าย​ LGBT และขับเคลื่อน​แนวทางของ สทพ คณะ​กรรม​กา​รส่งเสริม​ความเท่าเทียม​ระหว่าง​เพศ 6ข้อ คือ การให้เกียรติ​ไม่ใช้คำพูด​กดเหยียด เคารพการแต่งกายตามเพศสภาพ เปิดพื้นที่​รองรับให้เหมาะสม​ มีเกณฑ์​การพิจารณา​รับทำงานและเลื่อนขั้น มีสัดส่วน​ของเพศหลากหลาย​ และมีกลไกในการช่วยเหล​ือเมื่อถูกละเมิด และจะรณรงค์​ร่วมกับประชาชนทุกภาคส่วนผ่านสื่อมวลชน​ในทุกแขนง การผลัก​ดันกฎหมาย​ที่เกี่ยวข้อง​กับกลุ่มหลากหลายทางเพศ 3 ฉบับ คือ ร่าง พรบ คู่ชีวิต​ พรบ รับรองเพศสภาพ พรบ ขจัดการเลือกปฏิบัติ​ต่อบุคคล พ.ศ. …

Siamrathnews.com

Read Previous

เผยหุ่นล่าสุด เป้ย ปานวาด หลังน้ำหนักลดฮวบ 5 กิโล ผอมลงเยอะ แต่ยังสวยเหมือนเดิม

Read Next

แอม เสาวลักษณ์ โพสต์อาลัยถึง ตั้ว ศรัณยู บทสนทนาสุดท้าย ไม่มีอะไรค้างคาใจ

Loading...