“หั่วปี้” พร้อมแล้ว ลุยตลาด เปิดกระดานเทรดสกุลเงินดิจิทัล เชื่อมนักลงทุนไทยกับทั่วโลก


จากการพัฒนาของเทคโนโลยีการเงิน ทำให้ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจะเป็นธุรกิจการเงินยุคใหม่ที่กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญกับการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในอนาคต โดยสินทรัพย์ดิจิทัลจะเข้ามาเป็นตัวกลางในการเคลื่อนย้ายมูลค่าจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส จึงทำให้ บริษัท หั่วปี้ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ปั๋วเซิน หวัง ประธานบริษัท (Chair Man) ให้เกียรติมาร่วมงาน พร้อมพูดคุยถึงวิสัยทัศน์และแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ณ H Club ตึกเอ็มไพร์ทาวเวอร์


ปั๋วเซิน หวัง ประธานบริษัท (Chair Man) และ นายศักดา เกตุแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่


ฝ่ายบริหาร (CEO) ในฐานะผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อการดำเนินกิจการบริษัทฯ ทั้งในเชิงนโยบาย
และเชิงปฏิบัติการ มองว่า เทคโนโลยีบล็อกเชน คือ จุดเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีที่สำคัญจุดหนึ่ง จึงได้เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจและต้องการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชน และอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย การเป็นพันธมิตรกับ บริษัท หั่วปี้ โกลบอล จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำด้านศูนย์ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลระดับโลก ทำให้กลุ่มผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีระดับโลก ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าระบบปฏิบัติการของบริษัทฯ จะให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความรวดเร็ว สะดวกสบาย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าธุรกิจธนาคารพาณิชย์ดั้งเดิม มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ จากที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนมาก มาเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียม ซึ่งเป็นผลมากจากการแข่งขันที่สูงขึ้นและรูปแบบการบริโภคของภาคประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลก็มีแนวโน้มไม่ต่างกัน โดยอาจมีการปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมจากร้อยละ 0.25 เป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมได้ในอนาคต
ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมิได้มองค่าธรรมเนียมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นแหล่งรายได้หลักในการทำธุรกิจ แต่มองว่าการสร้างเครือข่ายทางการเงินระดับโลกคือแนวทางที่จะสร้างการเติบโตไปในอนาคต


กล่าวคือ เมื่อบริษัทฯ ได้รับสิทธิใช้เทคโนโลยีและชื่อทางการค้าจาก บริษัท หั่วปี้ โกลบอล จำกัด บริษัทฯ ย่อมสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายนิติบุคคลผู้ได้รับสิทธิจาก บริษัท หั่วปี้ โกลบอล จำกัด
ได้เช่นกัน ทำให้ลูกค้าของบริษัทฯ ที่อยู่ในประเทศไทยสามารถใช้เครือข่ายของ หั่วปี้ โกลบอล ในการขยายธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลกับนิติบุคคลอื่น ๆ ทั่วโลก


นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เล็งเห็นถึงศักยภาพในการออกตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ และเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ ในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “แปลงสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ดิจิทัล” เพื่อเสนอขายให้แก่ลูกค้าทั่วโลก ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายและระเบียบตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) กำหนด เนื่องจากบริษัทฯ ถือเป็นสถาบันการเงินตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัล


บริษัทฯ เชื่อว่าในยุคปัจจุบัน เครือข่ายของการให้บริการที่มากกว่า จะนำมาซึ่งโอกาสของการประสบความสำเร็จที่มากขึ้น ซึ่งภายใต้ชื่อทางการค้าของบริษัท หั่วปี้ โกลบอล จำกัด ทำให้บริษัทฯ
มีเครือข่ายศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในหลายประเทศชั้นนำทั่วโลก และสามารถเชื่อมโยงลูกค้าจาก
ทั่วทุกมุมโลกเข้ามาอยู่บนเครือข่ายเดียวกัน ส่งผลให้การเข้าถึงแหล่งลงทุนและแหล่งเงินทุน
ของประชาชนในประเทศไทยเปิดกว้างมากขึ้น

Siamrathnews.com

Read Previous

เฟม​ -​ ฟลุ๊ค​ นำทีม บวงสรวงซีรีส์ รักนาย My ride

Read Next

“ศรีริต้า-กรณ์” ควงคู่ฉลองวิวาห์สุดอลังการ ราวกับอยู่ในเทพนิยาย

Loading...