เปิดฉากยิ่งใหญ่งาน “วันแห่งโอกาสดี@CP ALL 2020” มอบทุนการศึกษากว่า 12,000 ทุน รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท


ซีพี ออลล์ ร่วมกับ สสว. และ กสอ. เปิดงานตลาดนัดแห่งโอกาส “วันแห่งโอกาสดี@CP ALL 2020” ณ อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ คับคั่งด้วยบูธสินค้าเอสเอ็มอีกว่า 300 บูธ และการมอบ 7 โอกาส แก่ทุกกลุ่ม บนพื้นที่ราวหมื่น ตร.ม. พร้อมจัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ปวช.-นักศึกษามหาวิทยาลัย และรับสมัครนักเรียนทุนเพิ่ม รวมกว่า 12,000 ทุน มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท ด้านอธิการบดี สจล. ร่วมบรรยายพิเศษเปิดงานเรื่องการปฏิรูปการศึกษา แนะเปิดโอกาสเยาวชนเรียนข้ามศาสตร์และข้ามสาย ประยุกต์องค์ความรู้ พร้อมเร่งพัฒนาการศึกษาเรื่อง AI รับยุค Digital Disruption

นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า ซีพี ออลล์ ได้จัดงานตลาดนัดแห่งโอกาส “วันแห่งโอกาสดี@CP ALL 2020” ขึ้น โดยถือเป็นการจัดงานอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 บนพื้นที่รวมราวหมื่น ตร.ม. เพื่อให้กลายเป็นตลาดนัดแห่งโอกาสที่สามารถมอบโอกาสให้แก่ทุกกลุ่มทั้ง SME นักเรียน นักศึกษา คนหางาน ประชาชนทั่วไป สอดคล้องกับปณิธานของซีพี ออลล์ ที่มุ่งมั่น “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”

สำหรับคอนเซ็ปต์การจัดงานในปีนี้ เป็นการมอบ 7 โอกาส ประกอบด้วย 1.โอกาสรับทุนการศึกษา 2.โอกาสในการมีงานทำ 3.โอกาสร่วมธุรกิจร้านเซเว่น อีเลฟเว่น 4. โอกาสเป็นคู่ค้าธุรกิจจำหน่ายสินค้าผ่านร้านเซเว่นฯ และทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง 5.โอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดี 6.โอกาสทางความรู้ และ 7.โอกาสช้อปสินค้าดีมีคุณภาพ ผ่านพื้นที่ 9 โซน ได้แก่ 1.โซนองค์ความรู้ (เวทีใหญ่) 2.โซนซีพี ออลล์ พาวิลเลี่ยน 3.โซนทุนการศึกษา   4.โซน Job Fair 5.โซนสินค้าเกษตรคุณภาพ 6.โซนสินค้าเอสเอ็มอีและผลิตภัณฑ์ชุมชน 7.โซน SME Clinic 8.โซน Business Matching และ 9.โซนบันไดสู่การร่วมธุรกิจร้านเซเว่นฯ โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานทุกโซนได้ฟรี

ขณะที่ภายในงานจะประกอบด้วยไฮไลต์เด็ดเพื่อคนทุกกลุ่ม สำหรับไฮไลต์ที่สำคัญด้านการศึกษา ได้แก่ การมอบทุนการศึกษาในระดับ ปวช.-ปริญญาตรี หลากหลายสาขา หลากหลายคณะ และการเปิดรับสมัครนักเรียนทุนเพิ่มเติมในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) รวมจำนวนทุนการศึกษากว่า 12,000 ทุน หรือกว่า 1,000 ล้านบาท การบรรยายพิเศษหัวข้อ Education Transform” โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ขณะเดียวกัน ยังมีการเปิดรับสมัครงานในกลุ่มซีพี ออลล์ กว่า 35,000 ตำแหน่ง

นอกจากนี้ยังมีไฮไลต์เด็ดอีกหลากหลายด้าน อาทิ โอกาสการชมและช้อปเพลินกับบูธสินค้า SME กว่า 300 บูธ, บูธผลิตภัณฑ์ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ อาทิ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน การรวมตัวครั้งสำคัญของที่ปรึกษาธุรกิจ SME โอกาสการนำเสนอสินค้าเข้าสู่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นและทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง เป็นผู้ร่วมธุรกิจร้านเซเว่น อีเลฟเว่น การมอบรางวัลเซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอีไทยยั่งยืน 2562 การรวมตัวของวิทยากรจากหลากหลายวงการที่หมุนเวียนมาร่วมแบ่งปันความรู้ พร้อมเปิดเคล็ดลับในมิติต่างๆ บนเวทีตลอดการจัดงานทั้ง 3 วัน แก่ผู้ร่วมงาน

ด้าน ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์อธิการบดี สจล. บรรยายพิเศษหัวข้อ Education Transform” ว่า การปฏิรูปการศึกษาให้เท่าทันยุค Digital Disruption จำเป็นต้องเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้ข้ามศาสตร์และข้ามสายมากขึ้น ลดวิชาบังคับ และเพิ่มวิชาเลือก ให้ทั้งศาสตร์และศิลป์ไม่มีพรมแดนระหว่างกัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำทักษะความรู้ที่ตัวเองสนใจมาประยุกต์ใช้และบูรณาการระหว่างกัน สร้างทางเลือกใหม่ๆ ให้ตัวเอง ขณะเดียวกัน ต้องเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เพื่อให้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก และนำ AI มาใช้ประโยชน์กับวิชาชีพของตัวเองในอนาคตได้

“การปฏิรูปการศึกษาเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่เป็นเรื่องที่ต้องทำ และทำอย่างมีจุดมุ่งหมาย มีการตั้งเป้าอย่างชัดเจน เช่น ให้คนไทยเป็นคนที่มีคุณภาพสูงที่สุดในอาเซียนในอีก 2 ทศวรรษข้างหน้า ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทุกภาคส่วนไปพร้อมกัน มหาวิทยาลัยต้องเป็นแกนสำคัญส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มมีทักษะแห่งอนาคต มีทักษะที่ตอบโจทย์การทำงานจริงของโลกยุคใหม่ ต้องสนับสนุนการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ หรือ Reskill และการต่อยอดทักษะเดิม หรือ Upskill วันนี้นับเป็นเรื่องที่ดี ที่ภาคเอกชน เช่น ซีพี ออลล์ ก็เข้ามาช่วยสนับสนุนภาคการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการมอบทุนการศึกษาให้แก่ทั้งนักเรียนและนักศึกษามากว่า 15 ปี ทำให้เยาวชนไทยยังมีโอกาสเข้าถึงการศึกษา และการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ จากการเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติ” ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าว

สำหรับงานวันแห่งโอกาสดี@CP ALL 2020 จัดขึ้นในวันที่ 26-28 ก.พ.2563 ณ พื้นที่ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดูรายละเอียดกิจกรรมและหัวข้อเสวนาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cpall.co.th/cp-all-opportunity-day/

Siamrathnews.com

Read Previous

ศัพท์น่าใช้ จาก “คริส-เต้ ซีนเด็ดภาษาหนัง” ชวนดู “แอคเซล โคตรหมาเหล็ก” ช่อง MONO29

Read Next

รายการ “The Brothers Thailand” แถลงเปิดตัว “BROACH” รุ่นพี่ “ติ๊ก–อนันดา–มาริโอ้– นิชคุณ” พร้อมเผยโฉมหน้า 20 สุภาพบุรุษ ผ่านเกรณ์เข้ารอบ ไอดอลชายไทย

Loading...