ซีพี ออลล์ ต่อยอดโอกาสทางการศึกษาเยาวชน ด้วยกองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้ (PIM SMART)

ปัญหาหลักอย่างหนึ่งที่ทำให้เยาวชนจำนวนไม่น้อยขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย คือภาระค่าเทอม ค่าครองชีพต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นค่าหอพัก ค่าเดินทาง ค่าอุปกรณ์การเรียน  ด้วยตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย จึงได้ก่อตั้ง “กองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้” หรือ พีไอเอ็ม สมาร์ท (PIM SMART) ขึ้นในปี 2555 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเท่าเทียม ด้วยการสนับสนุนค่าครองชีพโดยไม่มีข้อผูกมัด

ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ไม่ได้เป็นเพียงมหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจ หรือ Corporate University แต่ยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาส หรือ Opportunity Providing University เพราะเราตระหนักว่านักศึกษาที่เข้ามาเรียนที่นี่มีความหลากหลาย ทั้งภูมิหลังครอบครัว ฐานะความเป็นอยู่ ฯลฯ จึงได้จัดตั้งกองทุนพีไอเอ็ม สมาร์ท เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ ควบคู่ไปกับการหางานพิเศษ และพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ พร้อมส่งเสริมนักศึกษาตามความถนัด มีกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะ ซึ่งจะหล่อหลอมให้นักศึกษาสามารถดูแลตัวเองได้ทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิต

“พีไอเอ็ม สมาร์ท เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารซีพี ออลล์ และพันธมิตรทางธุรกิจที่ร่วมสนับสนุนค่าครองชีพ รวมถึงเป็นโค้ชให้ความรู้กับนักศึกษามาอย่างต่อเนื่องกว่า 7 ปี ถือได้ว่าเป็นการสร้างโอกาสให้นักศึกษาสามารถดูแลตัวเองและครอบครัว เพื่อก้าวออกไปเป็นบุคลากรที่เสริมความแข็งแกร่งให้กับองค์กรที่ตนเองสังกัด และทำประโยชน์ให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้า” ก่อศักดิ์ ย้ำ

ล่าสุดกองทุนพีไอเอ็ม สมาร์ท ได้จัดงาน PIM SMART Star เพื่อเชิดชูและมอบเกียรติบัตรให้กับศิษย์เก่าที่มีความประพฤติดี และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า อาจารย์ รุ่นพี่รุ่นน้อง ทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายของการฝึกปฏิบัติงานและการช่วยเหลือกัน โดยตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา กองทุนนี้มีนักศึกษาได้รับการสนับสนุนแล้ว 1,146 คน ซึ่งสามารถช่วยเหลือนักศึกษาให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้เป็นอย่างดี

หนึ่งในศิษย์เก่าดีเด่นของ PIM SMART STAR กิ๊ฟท์-กัญญาวีร์ ฌวิลกรณ์ บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พีไอเอ็มบอกว่า การเข้าศึกษาต่อที่พีไอเอ็ม และได้รับทุนการศึกษาต่างๆ รวมถึงทุนพีไอเอ็ม สมาร์ท ทำให้รู้สึกว่า ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็น “ดาว” แม้จะมาจาก “ดิน” ก็ตาม เพราะที่นี่ไม่ได้ให้แค่ “วิชา” แต่ยังให้ “โอกาส” ด้วย

“ในขณะที่ครอบครัวเกษตรกรอย่างหนู หลายครอบครัวต้องขายไร่ ขายนาส่งลูกเรียน การได้รับทุนค่าครองชีพของพีไอเอ็ม สมาร์ท เดือนละ 3,000 บาท และทุนค่าเทอมอีก 93% ช่วยลดภาระให้พ่อแม่อย่างมาก ไม่ต้องขอเงินที่บ้านใช้ระหว่างเรียน ไม่ต้องกู้เงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เรียนจบแล้วไม่เป็นหนี้ มีเวลาไปมุ่งมั่นกับเรื่องการเรียน การทำกิจกรรม การฝึกงาน การทำงานพาร์ทไทม์ แถมเรียนจบแล้วมีงานทำ” กัญญาวีร์เล่า

ด้วยโอกาสที่ได้รับทุนการศึกษาและการสนับสนุนหลากหลายรูปแบบจากสถาบันฯ กัญญาวีร์จึงพยายามอย่างหนัก เพื่อนำความสำเร็จกลับไปให้ครอบครัว ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจหลักของเธอ จนเธอสามารถจบการศึกษาด้วยเกรดเฉลี่ย 3.83 เกียรตินิยมอันดับ 1 พร้อมทั้งจบปริญญาตรี คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหงในเวลาเดียวกัน ถือเป็นความภูมิใจของทั้งเธอและครอบครัว

ด้าน ซาโร-สโรชา เมอแลกู นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน พีไอเอ็ม บอกว่า ก่อนหน้าที่จะมาเรียนพีไอเอ็ม ได้หางานพิเศษทำในจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพฯ แล้วนำเงินเก็บจากการทำงานมาเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเข้าเรียนชั้นปี 1 แต่เมื่อเงินดังกล่าวหมดก็เกิดปัญหาด้านค่าใช้จ่าย เพราะไม่ได้ขอเงินจากทางบ้าน  จึงไปหาอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อจะขอลาออกเพราะสู้ค่าใช้จ่ายไม่ไหว อาจารย์จึงแนะนำกองทุนพีไอเอ็ม สมาร์ทที่สามารถสนับสนุนด้านค่าครองชีพ ทำให้ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังเรื่องค่าใช้จ่ายตัวเองและครอบครัว ส่งผลให้สภาพจิตใจและผลการเรียนดีขึ้น

“กองทุนนี้ช่วยพลิกชีวิตเรา เหมือนต่อบันไดให้ตัวเองไปอีกขั้น จากที่คิดว่าจะลาออก ก็ทำให้เราสามารถเรียนต่อได้ หากไม่มีกองทุนนี้ เราก็อาจได้แค่ฝัน แต่ไม่สามารถไปถึงฝันได้ ซึ่งคนเราฝันแค่ไหนก็ตาม ถ้ามีอะไรเข้ามาทำให้สะดุดก็ไปต่อได้ยากจริงๆ แต่กองทุนพีไอเอ็ม สมาร์ท มาเสริมให้เราเดินไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่น ซึ่งวางแผนไว้ว่าในอนาคตจะกลับมาตอบแทนกองทุนนี้ เพื่อส่งต่อโอกาสให้รุ่นน้องได้มีอนาคตที่ดี และสามารถสานฝันตัวเองได้เช่นเดียวกัน” สโรชาเสริม

ความมุ่งมั่นของภาคเอกชนในการสร้างเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษา ถือเป็นอีกก้าวที่สำคัญที่จะช่วยสร้างชีวิตใหม่ เติมเต็มฝันให้แก่อนาคตของชาติ เป็นอีกมิติที่สำคัญที่จะช่วยสังคมไทยให้พัฒนาไปอย่างยั่งยืน เป็นไปตามปณิธานของซีพี ออลล์ “ร่วมสร้างสรรค์ และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”

Siamrathnews.com

Read Previous

เจ้าแม่นักบู๊ “จีจ้า” โชว์ลีลามวยกรง พลาดกระแทกพื้น เจ็บตัวเรื่องเล็ก

Read Next

คู่ไหนกัน? ดารางูเลิกแฟนที่คบมานาน ทั้งที่รักกันหวาน ๆ ออกสื่อ คำว่าตลอดไป ไม่มีอยู่จริง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...